Izvor: eKapija | Četvrtak, 25.02.2021.| 18::17
Izdvojite članak Odštampajte vest

Besplatan webinar za računovodstvo sticanje profesionalnog zvanja

Organizator: PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo

03.03.2021 , online , Srbija
(Foto: Pressmaster/shutterstock.com)

Sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu kao jedan od uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, uz podršku Kompanije Paragraf

    Saradnja sa Komorom ovlašćenih revizora

    Ko je obavezan da stekne profesionalno zvanje i u kom roku

    Ispiti koji se polažu za sticanje zvanja i predviđeni ispitni rokovi

    Obuka za polaganje ispita u organizaciji Kompanije Paragraf

    Stečeno profesionalno zvanje kao jedan od uslova za upis u Registar (ranije stečana zvanja koja se priznaju, mogućnost priznavanja ispita koji su položeni tokom studija ili druge organizacije)

    Mogućnost podnošenja zahteva za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga uz podršku Kompanije Paragraf

Opis vebinara:

Na vebinaru će biti prezentovan model saradnje sa Komorom ovlašćenih revizora koja kao članica IFAC-a izdaje dokument o stečenom stručnom zvanju neohodnom radi ispunjenja uslova iz člana 18. Zakona o računovostvu za potrebe upisa pravnih lica i preduzetnika u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pored detaljnog objašnjenja ko i na koji način može steći sertifikat o stručnom zvanju za potrebe ispunjenja uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, biće prezentovan i plan obuke za potrebe polaganja ispita kod Komore u cilju sticanja zvanja koji će sprovoditi Kompanija Paragraf.

Takođe, detaljno će biti objašnjeno koja ranije stečana zvanja se priznaju, kao i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni tokom studija ili druge organizacije.

Imajući u vidu da Kompanija Paragraf sarađuje sa Komorom i po pitanju upisa u Registar, biće prezentovana besplatna wizard aplikacija koja obveznicima omogućava da na što lakši, jednostavniji i brži način prikupe svu neohodnu dokumentaciju za upis u Registar uz podršku i savete stručnih lica Kompanije Paragraf.

I na kraju, posebna pažnja će biti posvećena najčešćim pitanjima iz prakse, kao i odgovorima na sva pitanja koja se postave u toku vebinara na zadatu temu.

Teme vebinara:

    -Obveznici sticanja profesionalnog zvanja

    -Obim, vreme i rokovi polaganja, odnosno priznavanja ispita

    -Obuka za polaganje ispita

    -Najčešća pitanja iz prakse

    -Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

    -Prezentacija besplatne wizard aplikacije za brži i efikasniji upis u Registar

    -Odgovori na pitanja

Predavač:

Doc. Dr Marina Protić

odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa

"Poresko-računovodstveni instruktor"

Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Na vebinaru ćete saznati ko su obveznici i da li je fakultetska diploma preduslov za sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu ili nije, kao i da li postoji mogućnost priznavanja konkretnih ispita ukoliko je lice položilo iste tokom studija ili kod drugih organizacija. Takođe, biće pojašnjeno koja stečena zvanja iz prethodnih godina se priznaju, a koja ne.

Pored toga, biće razjašnjeno da li nakon sticanja zvanja postoji obaveza održavanja istog u vidu obuka, edukacija, pretplata i sl.

Svi učesnici dobiće informacije o kalendaru i obimu pripremne nastave za polaganje ispita u organizaciji Kompanije Paragraf, kao i koji su predviđeni ispitni rokovi kod Komore, koje su naknade i druge bitne informacije.

Bićete u mogućnosti da na jednostavan i brz način prikupite svu potrebnu dokumentaciju za potrebe upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga uz primenu besplatne wizard aplikacije Kompanije Paragraf i da budete sigurni da ste postupili na ispravan način i ispunili svoju zakonsku obavezu.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen pre svega pravnim licima i preduzetnicima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, a koji imaju obavezu da se najkasnije do 1. januara 2023. godine upišu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao i njihovim osnivačima, računovođama i direktorima istih.

Učešće obuhvata

    -Praćenje predavanja vebinara

    -Power point prezentacije predavača

Prijava