Izvor: eKapija | Utorak, 09.02.2021.| 09::50
Izdvojite članak Odštampajte vest

Vebinar - Bezbednost i zdravlje na radu PRIPREMNA NASTAVA Polaganje ispita za stručna lica za obavljanje poslova u oblasti BZR

Organizator: Privredna komora Srbije

17.02-23.02.2021 , online , Srbija

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

 • Opšti deo Programa za polaganje ispita

Program, način , visina troškova polaganja stručnog ispita, program opšteg dela ispita ( Konvencije MOR, Direktive, Rezolucije)

    • Opšti deo Programa za polaganje ispita

Propisi iz oblasti rada, zdravstvene i socijalne zaštite (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno, penzijsko invalidsko osiguranje, Zakon o BZR)

    • Posebni deo programa za polaganje ispita

Objekti, prostorije i prostori namenjeni za rad, sredstva za rad, pregled i provera opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline- stručni nalazi, sadržaj, Pravilnik o bezbednosti mašina, Deklaracija o usaglašenosti- CE znak, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, oznake za BZR, mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova, mere bezbednosti i zdravlja na radu pri ručnom prenošenju tereta

    • Posebni deo programa za polaganje ispita

Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju hemijskim materijama, biološkim štetnostima, azbestu, karcinogenima i mutagenima, pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, vibracija, buke, eksplozivnih materija. Mere bezbednosti od opasnog dejstva električne struje, pri preradi i obradi drveta i sličnih materijala, u saobraćaju i održavanju transportnih sredstava, poljoprivredi, postupku pružanja prve pomoći, zaštiti mladih i žena.

    • Posebni deo ispita- procena rizika-teoretski deo

Način i postupak procene rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

    • Procena rizika jednog radnog mesta- praktični primer-rad sa polaznicima

VAŽNO: Prlikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se ista generiše kao korisničko ime i stoga se ne može koristiti ista mejl adresa za više polaznika.

PREDAVAČI:

Jovica Karanović, višegodišnje radno i predavačko iskustvo u oblasti BZR, koordinator u fazi izvođenja, sudski veštak

Jasmina Tubić, dipl.ing. teh., lice za BZR, odgovorno lice za ispit. URO, pregled i proveru opreme za rad

Marija Aranđelović, dr. spec. toksik. proc rizika 

Prof. dr. Živko Stelja, višegodišnje predavačko iskustvo na predmetu Bezbednost i zdravlje na radu, Viša strukovna škola Politehnika Beograd   

Aleksandar Santovac,dipl. Ing., teh. lice za BZR, odgovorno lice za ispit. URO, pregled i proveru opreme za rad

Tomislav Milovanović, višegodišnje iskustvo u projektovanju i ispitivanju EI

Saud Hasović, višegodišnje radno i predavačko iskustvo za BZR

Maja Stešević, višegodišnje radno i predavačko iskustvo za BZR, koordinator u fazi projektovanja

Pravnik sa iskustvom u oblasti BZR

Obuka je namenjena:

Licima koja se osposobljavaju za praktično obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Kotizacija:

27.000,00 dinara /bez PDV-a/ 

Cilj nastave je priprema  polaznika za polaganje ispita za praktično obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na  radu u skladu sa Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova za polaganje stručnog ispita i zakonskom regulativom iz oblasti BZR. Usvajanje praktičnih znanja i veština u primeni propisa iz ove oblasti, lak i sistematski pristup usvajanju i primeni znanja.

Polaznici dobijaju: Prezentacije koje pokrivaju sve oblasti obuhvaćene predavanjem i sertifikat o odslušanom predavanju

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

 (+381 11)  3300 992, 4149 421 (+381 11) 3230 949

zoran.milicevic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs