Izvor: eKapija | Utorak, 19.01.2021.| 19::54
Izdvojite članak Odštampajte vest

Vebinar - Izdavanje računa u skladu sa zakonom kao preduslov tačnih PDV evidencija, pregleda obračuna i PPPDV prijave

Organizator: Privredna komora Srbije

22.12.2020 , online , Srbija
22.01.2021 , online

(Foto: CandyBox Images/shutterstock.com)

Prethodnih godina održali smo veliki broj treninga na ovu temu i tom prilikom uočili da znatan broj problema nastaje zbog RAČUNA, odnosno njegove sadržine, načina izdavanja i načina ispravki grešaka.

PROGRAM PREDAVANJA:

    • Odredbe Zakona o računovodstvu vezan za:

    • Organizaciju računovodstva i račun

    • Računovodstvene isprave i račun

    • Sastavljanje fakture i dostavljanje u elektronskom obliku od 01.01.2022. godine

    • Odgovornost za računovodstvene isprave

    • Obavezni elementi opšteg akta vezano za račun

    • Račun kao elektronski dokument

    •  PDV RAČUN

    • Račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV, drugim zakonima i podzakonskim aktima;

    • Sadržina računa u zavisnosti od vrste prometa;

    • Sadržina računa i pravo na odbitak prethodnog PDV;

    • Mogućnost izdavanja dokumenta o obračunu od strane  primalaca dobara i usluga i poreski tretman istog;

    • Punovažnost računa u slučaju kada:

    • Račun nije potpisan

    • Račun nije overen pečatom

    • Račun je izdat u elektronskom obliku bez pečata i potpisa

    • Ispravka greške u računu u slučaju iskazivanja većeg PDV od dugovanog;

    • Ispravka greške u slučaju manjeg iskazivanja PDV;

    • Slučajevi u kojima se greške ne mogu ispraviti;

    • FAKTICITET POSLOVNE PROMENE KAO PREDMET KONTROLE PORESKIH ORGANA

                        „Prefakturisani“ troškovi između rezidenata i nerezidenata

                        Iskazivanje „taksi“ na računu 

                        Poreski prekršaji

                        Utaja PDV kao krivično delo


    • SUBVENICJE I OBAVEZA IZDAVANJA RAČUNA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

    • NAJČEŠĆE NEDOUMICE PRILIKOM POPUNJAVANJA  PREGLEDA OBRAČUNA Obrazac POPDV

Snežana Matejić, poreski savetnik

Radno iskustvo: 

* Poreska uprava, poslovi

direktora Filijale Pančevo, predavača u Sektoru obrazovanja PU, inspektora

*Javno preduzeće STARA PLANINA na poslovima  Direktora Sektora za finansijske I opšte poslove 

* IPC na mestu urednika konsultanta

Trening je namenjen:

obveznicima PDV 

licima iz čl. 9. Zakona o PDV 

S obzirom na prekršajnu i eventualnu krivičnu odgovornost, u slučaju netačno popunjenih podataka trening je neophodan direktorima, finansijskim direktorima, šefovima računovodstva, knjigovođama, zaposlenima na poslovima zaključivanja ugovora, kao I zaposlenima na izdavanju I prijemu dokumenata.

Način rada:

Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse.

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku ( bez PDV-a)

Cilj treninga  je da se polaznici upoznaju sa najnovijim propisima vezano za sadržinu računa, načinom ispravke grešaka u računu i poreskoj prijavi i posledicama koje proističu izdavanjem i prijemom računa koji su neispravni.

Polaznici dobijaju: radni materijal,sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, 

Tel (+381 11)4149 421 sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs