Izvor: eKapija | Ponedeljak, 29.06.2020.| 09::34
Izdvojite članak Odštampajte vest

Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova-zakonski okvir i praktične mogućnosi predviđene internim aktom

Organizator: Privredna komora Srbije

03.07.2020 , Kneza Miloša 12 , Beograd

(Foto: aslysun/shutterstock.com)

TEME:

Kako rešiti radni spor bez dugog, skupog i kompromitujućeg sudskog spora – posredovanje, mirenje, arbitraža, interno rešenje

Šta sve  možete rešiti mirnim putem u važećem zakonskom okviru: Zakon o radu, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, Zakon o zaštiti poslovne tajne 

Interni akt i interne procedure – najprecizniji regulator odnosa i čuvar radne discipline, u duhu poslovne politike i specifičnosti poslovanja 

Disciplinski postupak - kako sprovesti, kad  ZoR ne definiše (intero urediti)

Izazovi novog dokaznog postupka - prebacivanje tereta dokazivanja na poslodavca – zakon i praksa

MOBING - prepoznavanje, procesuiranje i sankcionisanje   zloupotrebe prava na zaštitu od strane zaposlenog – zakon i praksa 

Kako prevenirati  radne sporova i konflikte i poboljšati odnose – efikasni primeri dobre prakse 

VEŽBE -  simulacija posredovanja na primeru mobinga i analiza slučajeva  iz  prakse učesnika, uz predloge  mogućih rešenja


Cilj seminara: upoznavanje polazanika sa zakonskim i praktičnim mogućnostima internih i vansudskih rešenja, u cilju prevencije i povlačenja tužbi, na  primerima dobre prakse. 

Olga Vučković Kićanović, ekspert za radno pravo,  iskusan posrednik i predavač specijalizovan za radno pravo i komunikaciju i socijalni dijalog,  autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i knjiga „Praktikum poslovnog uspeha“ i  „Karijerologija – pravni, emocionalni i socijalni okvir profesionalnog uspeha“

Na osnovu saglasnosti Ministarstva pravde

 R.Srbije br.740-09-01296/2019-22 od 

 24.12.2019.g. učešćem na seminaru posrednici-

medijatori će ostvariti 7 školskih časova stručnog usavršavanja radi obnavljanja dozvole za

posredovanje.

Seminar je namenjen:

preduzetnicima, menadžerima svih nivoa i zaposlenima koji se bave radnim odnosima, pravnim zastupnicima, firmama sa većim brojem radnih sporova, HR sektoru, ali i zaposlenima koji planiraju da pokrenu sudski spor ili ga već vode

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Polaznici dobijaju:

radni materijal i CD, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 3300 992, zoran.milicevic@pks.rs  edukacija@pks.rs / www.pks.rs