Izvor: eKapija | Ponedeljak, 29.06.2020.| 09::16
Izdvojite članak Odštampajte vest

NAPREDNE VEŠTINE PREGOVARANJA, KOMUNIKACIJE I PRODAJE

Organizator: Privredna komora Srbije

01.07-15.07.2020 , Kneza Miloša 12 , Beograd

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

ТЕМЕ:

- Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?

- Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda,

tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)

- Interesi, kompromis, pozicije I priprema u pregovaranju

- Kooperativne i “prljave” taktike u pregovaranju

- Percepcija, kognicija, emocije, verbalna komunikacija, moć, etika)

- Najčešće greške, strahovi i izgovori prodavca

- Osnovni principi uspešne prodaje

- Identifikovanje potreba potencijalnih kupaca

- Veština slušanja i postavljanja pitanja

- Uspostavljanje poverenja i odgovaranje na primedbe

- Tumačenje govora tela u funkciji efikasnije komunikacije

PREDAVAČ:

mr Dijana Carić, dipl. ecc.

Master ekonomskih nauka,

autor knjige “Umetnost pregovaranja”,

saradnik na portalu BIZlife i na stručnom

časopisu ,,Industrija’’

Obuka je namenjena:

- svim fizičkim i pravnim licima čiji posao zahteva kontakt sa ljudima i koji žele da unaprede veštine pregovaranja, prodaje i tumačenja neverbalne komunikacije

- vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima, posrednicima i zastupnicima u osiguranju, medijatorima, profesionalnim upravnicima zgrada;

- organizacijama koje žele da poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u prodaji, marketingu, nabavci, finansijama, proizvodnji i drugim oblastima poslovanja.

Kotizacija:

25.000,00 dinara /bez PDV-a/

Cilj seminara:

- savladati osnovne pojmove, koncepte i tehnike pregovaranja;

- Savladati osnovna pravila uspešne prodaje;

- Savladati tehnike postavljanja pitanja i slušanja kako bi se identifikovale potrebe klijenata;

- Naučiti tumačiti govor tela i poboljšati razumevanje sagovornika.

Polaznici dobijaju: Knjigu „Umetnost pregovaranja“ autora Dijane Carić, kratak pregled predavanja iz oblasti prodaje i neverbalne komunikacije, konsultacije sa predavačem, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanoj obuci.

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 421,3300 949, 3300 946, (+381 11) 3230 949,

sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs