Izvor: eKapija | Ponedeljak, 29.06.2020.| 09::17
Izdvojite članak Odštampajte vest

ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Organizator: Privredna komora Srbije

01.07.2020 , Kneza Miloša 12 , Beograd

(Foto: NotarYES/shutterstock.com)

ТЕМЕ:

- Novi pojmovi 

- Izuzeci od primene zakona

- Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje

- Podela nabavki u partije

- Postupci javnih nabavki (sa akcentom na otvoreni postupak)

- Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki (sa akcentom na okvirni sporazum)

- Društvene i posebne usluge

- Plan javnih nabavki

- Istraživanje tržišta

- Komunikacija

- Poseban akt

- Zaštita integriteta postupka

- Sprečavanje korupcije i sukoba interesa

- Pokretanje postupka i komisija za javnu nabavku

- Konkursna dokumentacija 

- Izmene, dopune i dodatna pojasnjenja dokumentacije o nabavci

- Oglasi o javnoj nabavci

- Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta

- Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenost kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, Registar ponuđača)

- Korišćenje kapaciteta drugih subjekata i podizvođači

- Kriterijumi za dodelu ugovora

- Sredstva obezbeđenja

- Podnošenje, prijem i otvaranje ponuda 

- Dodela  ugovora

- Izveštaj o postupku javne nabavke

- Odluka o dodeli ugovora/obustavi postupka

- Uvid u dokumentaciju

- Zaključenje ugovora

- Izvršenje i izmene ugovora

- Postupak zaštitte prava

- Upoznavanje sa funkcionalnostima Portala javnih nabavki

Predavač:

MARIJA MARKOVIĆ, dipl. ekon.-master pravnik

- član Radne grupe za pripremu novog Zakona o javnim nabavkama 

- dugogodišnje iskustvo u oblasti javnih nabavki je stekla kroz rad kod naručioca, kao budžetski ispektor i konsultant za privredu  u oblasti javnih nabavki


SAŠA VARINAC, advokat

- advokat sa dugogodišnjim specijalizovanim iskustvom u oblasti javnih nabavki, javno-privatnog partnerstva i koncesija kao i u međunarodnim procedurama nabavki

- Bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Seminar je namenjen:


- Predstavnicima naručioca

- Predstavnicima ponuđača  (velikim privrednim subjektima, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, fizičkim licima i ostalim zainteresovanim subjektima koji planiraju da poboljšaju svoj biznis kroz učešće u postupcima javnih nabavki) 

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (plus PDV)

Cilj seminara: Upoznavanje učesnika u postupcima javnih nabavki sa novinama koje nas očekuju od 1. jula 2020. godine kada počinje primena novog Zakona o javnim nabavkama. 

Polaznici dobijaju: radni materijal,  osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

Tel : (+381 11) 4149 421, edukacija@pks.rs / www.pks.rs