Izvor: eKapija | Sreda, 22.04.2020.| 14::45
Izdvojite članak Odštampajte vest

Izazovi poslodavaca u toku COVID-19 pandemije sa aspekta radnog prava i zaštite ličnih podataka

Organizator: FIC - VIJEĆE STRANIH INVESTITORA BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH/Foreign Trade Chamber of BiH Sarajevo

23.04.2020 , online , Bosna I Hercegovina (Bih)

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

U četvrtak, 23. aprila 2020. godine u organizaciji Vijeće stranih investitora u BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH održat će se webinar pod nazivom „Izazovi poslodavaca u toku COVID-19 pandemije sa aspekta radnog prava i zaštite ličnih podataka”, koji će  biti održan putem Zoom online platforme, sa početkom u 10 sati.

U toku webinara razmatraćemo različita pitanja od interesa za poslodavce koja su postala aktuelna kao posljedica pandemije COVID-19 koja pored opasnosti za zdravlje radnika donosi sa sobom i izazov opstanka na tržištu za mnoge kompanije. U tom smislu, na webinaru će biti prezentirane sljedeće teme:

• Kako poslodavci mogu organizovati poslovanje u toku pandemije (uvažavajući naredbe/preporuke nadležnih organa)?

• Na šta posebno treba obratiti pažnju u pogledu prava i obaveza radnika u vezi sa pandemijom?

• Kako riješiti radno-pravni status radnika ukoliko su se izmijenile okolnosti u pogledu poslovanja sa  aspekta potrebe za radnom snagom ili mijenjanja uslova rada?

• U kojoj mjeri poslodavci mogu prikupljati i obrađivati lične podatke radnika koji se odnose na zdravstveno stanje i druge lične okolnosti radnika i članova njihovih porodica uslijed pandemije?

Cilj webinara jeste da se unaprijedi znanje u oblasti radnog prava i zaštite ličnih podataka  te da učesnici međusobno razmjene iskustva u ovoj vrlo aktuelnoj oblasti u trenutku kada se suočavamo sa velikim izazovima. Webinar je namjenjen radnicima, poduzetnicima, direktorima i menadžerima.

Predavačica na webinaru je gospođa Lana Sarajlić, advokat i član Upravnog odbora Vijeća stranih investitora. Lana Sarajlić je advokat u saradnji sa Wolf Theiss-om sa višegodišnjim iskustvom u struci. Članica je Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Regionalne advokatske komore Sarajevo. Lana je završila Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, dok je zvanje magistra Europskih Studija stekla pri Centru za Interdisciplinarne Studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji. Lana savjetuje brojne domaće i međunarodne klijente u svim aspektima korporativnog, ugovornog i radnog prava te je zastupala klijente u nekim od najvećih transakcija u Bosni i Hercegovini u prethodnih nekoliko godina. Lana ima dugogodišnje iskustvo u savjetovanju klijenata u pogledu usklađenosti njihovog poslovanja sa važećim propisima, sa posebnim fokusom na radno pravo i zaštitu ličnih podataka, te je sudjelovala u svojstvu predavača i paneliste na brojnim konferencijama i seminarima iz navedenih oblasti.