Izvor: eKapija | Sreda, 22.04.2020.| 14::42
Izdvojite članak Odštampajte vest

Kako ostvariti poreske i druge pogodnosti za vreme vanrednog stanja

Organizator: Privredna komora Srbije

23.04.2020 , online , Srbija
24.04.2020 , online

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

Bez kotizacije za privredne subjekte - Kako ostvariti poreske i druge pogodnosti za vreme vanrednog stanja (vebinar 90 min)

ТЕМЕ:

Zakonski osnov za ostvarivanje prava na povraćaj više plaćenog poreza;

Mogućnost podnošenja zahteva za povraćaj u skladu sa materijalnim i/ili procesnim propisima;

Kako i od kada se ostvaruje  pravo na kamatu po osnovu više plaćenog poreza;

Uredba o zastoju rokova u poreskim postupcma za vreme vanrednog stanja;

Uredba o poreskim merama za vreme vanrednost stanja i posledice ne plaćanja dospelih rata iz reprograma;

Praktična primena Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktinim davanjima privrednim subjektima koja se primenjuje od 10.04.2020. godine:

- način popunjavanja PPP PD;

- odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit;

- rokovi;

- način otvaranja namenskog računa;

- način isplate zarade zaposlenima;

- gubitak prava;

- PDV tretman davanja bez naknade u zdravstvene svrhe;

- zabrana isplate dividende.


U skladu sa novonastalom situacijom, POSLOVNA AKADEMIJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE pruža mogućnost privrednim subjektima da besplatno prate ovu obuku, koja je namenjena svim privrednim subjektima, bez obzira na veličinu subjekta  i granu privrede u

kojoj posluju

PREDAVAČ:

Snežana Matejić,  poreski savetnik

Radila

* u Poreskoj upravi na poslovima

direktora Filijale Pančevo, predavača u Sektoru obrazovanja PU i inspektora

* u  Javnom preduzeću STARA PLANINA na poslovim  Direktora Sektora za finansijske I opšte poslove

* u IPC na mestu urednika konsultanta.

Cilj obuke je davanje podrške poslovanju privatnim subjektima u privatnom sektoru u vreme vanrednog stanja, a vezano za praktičnu primenu i ostvarivanje prava datih zakonom i najnovijim podzakonskim aktima

Poslovna akademija Privredne komore Srbije

Tel: (+381 11) 4149 421; 3300 949; 3300 946; 

sladjana.obrenovic@pks.rs;  edukacija@pks.rs / www.pks.rs