Izvor: eKapija | Nedelja, 01.03.2020.| 14::37
Izdvojite članak Odštampajte vest

SPOLJNOTRGOVINSKA AKADEMIJA

Organizator: Privredna komora Srbije

06.03-15.05.2020 , Kneza Miloša 12 , Beograd

(Foto: Halfpoint/shutterstock.com)

Trajanje obuke – 100 časova  

obuka će se odvijati 9 vikenda 

petak od 16 do 19:15, 

subota od 09 do 16:00                      

početak 06.03.2020.god

završetak 16.05.2020.god

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12, sala 3/sala 4


TEME:

PRAVNI POSLOVI U SPOLJNOJ TRGOVINI – 12 časova

Ugovori u privredi sa domaćim i ino partnerima i sredstva obezbeđenja

Sredstva obezbeđenja u ugovorima u privredi sa inostranim klijentima

Rešavanje sporova

Rizici u spoljnotrgovinskom poslovanju i kako ih kontrolisati?

Naplata potraživanja pre dospelosti


SPOLJNOTRGOVINSKI SISTEM, PORESKI ASPEKTI I DEVIZNO POSLOVANJE - 18 časova

Spoljnotrgovinski sistem

Zakon o ulaganjima

Poreski aspekt spoljnotrgovinskog poslovanja

Zakon o deviznom poslovanju


INSTRUMENTI PLAĆANJA I PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM – 18 časova

Devizno poslovanje osnovne odredbe i pojmovi 

Platni promet sa inostranstvom

Kreditni i garancijski poslovi sa inostranstvom

Kalkulacije i formiranje cena u spoljnotrgovinskom poslovanju


CARINSKI PROPISI I POSTUPCI- 20 časova

Carine i carinska politika

Carinski postupak i carinske formalnosti


MEĐUNARODNI TRANSPORT, ŠPEDICIJA, LOGISTIKA I OSIGURANJE - 24 časa

Međunarodni transport robe 

Međunarodna špedicija i logistika  

Osiguranje robe u transportu 

Incoterms 2020 


PREGOVARANJE SA STRANIM POSLOVNIM PARTNERIMA - 12 časova

Osnove međunarodnog poslovnog pregovaranja 

Glavne prepreke pri sklapanju međunarodnih poslova i njihovo prevazilaženje 

Strategije moći i pregovaranje sa različitim narodima


Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci


Način rada je prilagođen ciljnoj grupi - predstavljanje informacija je  potkrepljeno primerima iz prakse, a povezuje se sa prethodnim znanjem i iskustvom polaznika

PREDAVAČI:

Dr LJiljana Rajnović

Snežana Matejić

Vera Lončar

Snežana Karanović

Nadica Pantović

Vukan Vujačić

Dijana Carić

Cilj Spoljnotrgovinske akademije je da ponudi celoviti program koji obuhvata sve elemente praktičnih i teorijskih znanja iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja.

Na osnovu praktičnih primera, polaznici razvijaju alate za svakodnevni rad na  ovim poslovima. 


Nakon obuke polaznici će biti u mogućnosti da:

kreiraju ugovore i dokumentaciju u skladu sa međunarodnim propisima

razumeju i primene poreske aspekte spoljnotrgovinskog poslovanja

budu osposobljeni za poslove vezane za obavljanje platnog prometa sa  inostranstvom

ispravno sprovode aktivnosti vezane za  carinske propise i carinske postupke 

na optimalan način organizuju i osiguraju izvršenje izvoznog i  uvoznog špediterskog posla i izvršenje logističkog posla

postignu maksimalne vrednosti za sve učesnike u procesu međunarodnog pregovaranja 

Kotizacija:

110.000,00 dinara bez PDV

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

011/4149-421, sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Program