Izvor: eKapija | Petak, 28.02.2020.| 12::35
Izdvojite članak Odštampajte vest

Postanite sertifikovani menadžer korporativne bezbednosti (SMKB)

Organizator: Privredna komora Srbije

06.03-04.07.2020 , Resavska 15 , Beograd

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

POSTANITE SERTIFIKOVANI MENADŽER KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI (SMKB)

Specijalistički program dopunskog obrazovanja i sertifikovanja stručnjaka koji se bave poslovima upravljanja korporativnom bezbednošću 

  06. mart 2020. – 04. jul 2020.

petkom i subotom, jedan modul mesečno

Prvi modul: 

petak 06.03.2020. od 16:00 do 19:15 

subota 07.03.2019. od 09:30 do 14:45

Privredna komora Srbije, Beograd, Resavska 13-15, sala 4, III sprat

JEDINSTVEN SEMINAR ASOCIJACIJE MENADŽERA KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI JUGOISGTOČNE EVROPE (SEECSA) koji se po prvi put organizuje u Srbiji u partnerstvu sa Srpskom Asocijacijom Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) i Poslovnom Akademijom PKS 


ТЕМЕ:

Sa zadatkom unapređenja stručnog, privrednog i društvenog statusa bezbednosne struke i menadžera korporativne bezbednosti, kao i standardizacije profesije, program edukacije obuhvata osam ključnih područja korporativne bezbednosti po programu jednobraznom za sve zemlje članice SEECSA (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija):

Modul 1: Arhitektura korporativne bezbednosti - dr Darija Ivandić Vidović

Modul 2: Upravljanje rizicima - Prof. dr Zoran Keković

Modul 3: Upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti- Prof. dr Dane Subašić

Modul 4: Krizni menadžment - Prof. dr Želimir Kešetović

Modul 5: Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mestu i interne korporativne istrage - Prof. dr Irena Cajner Mraović

Modul 6: Poslovno-obaveštajna delatnost - Prof. dr Dragan Trivan

Modul 7: Informaciona i informatička bezbednost - Doc. dr Goran Matić

Modul 8: Leadership i coaching u korporativnoj bezbednosti - Prof. dr Željko Mojsilović


Celokupan program obuhvata 80 nastavnih časova i sa polaganjem ispita traje jednu školsku godinu (dva semestra). Svaki pojedinačni modul traje 10 nastavnih časova, a predavanja se organizuju petkom i subotom, jedan modul mesečno.

Da bi polaznik stekao sertifikat SMKB mora uspešno savladati osam modula i položiti završni ispit. 

Polaznik može upisati i izdvojeni modul i tada stiče uverenje o uspešno savladanom programu tog modula.

U zavisnosti od broja polaznika, za svaki modul postoji mogućnost organizacije In-house radionice.

Koordinatori programa:

Prof. dr Dragan Trivan,

Predsednik Srpske Asocijacije Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) i Southeast Europe Corporate Security Association 

(SEECSA)

Prof. dr Milan Milošević,

Član Stručnog Saveta Srpske Asocijacije Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) i 

tehnički ekspert Akreditacionog tela Srbije za oblast bezbednosti

Obuka je namenjena:

Prvenstveno zaposlenima u području korporativne bezbednosti, javne bezbednosti, odbrane, obaveštajne zajednice


Kvalifikovanost za upis:

Najmanje visoka stručna sprema i radno iskustvo na poslovima bezbednosti. 

 Kandidat ne sme biti osuđivan za krivična ili prekršajna dela koja se negativno reflektuju na profesiju. 

Potpisana izjava prihvatanja Etičkog kodeksa menadžera korporativne bezbednosti

Cena kompletnog programa:

180.000,00 dinara po učesniku (bez PDV) 

Mogućnost plaćanja na rate

Cena pojedinačnog modula:

30.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Popust od 15% za članove SAMKB

Cilj obrazovnog programa: stručno osposobljavanje menadžera korporativne bezbednosti, te unapređenje kompetentnosti i kvaliteta rada menadžera korporativne bezbednosti. Sertifikat menadžmenta korporativne bezbednosti garantuje najviši profesionalni nivo i stručnu sposobnost menadžera. Poslodavci i vlasnici kapitala imaju garanciju manjeg rizika od nepoželjnih improvizacija i incidenata ako angažuju menadžera sa sertifikatom.

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci i položenom ispitu

Poslovna akademija PKS, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd 

marko.simsic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs,  064/6093-661