Izvor: eKapija | Utorak, 14.01.2020.| 14::34
Izdvojite članak Odštampajte vest

Interni proveravači sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Organizator: Institut za standardizaciju Srbije Beograd, Institut za unapređenje poslovanja Beograd

23.01-24.01.2020 , Beograd

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

Kurs je koncipiran kao dvodnevna praktična obuka namenjena internim proveravačima sistema menadžmenta laboratorija kako bi stekli i inovirali znanja prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, a u skladu sa novom verzijom ISO 19011:2018. Obuka obiluje praktičnim vežbama čiji je cilj osposobljavanje polaznika za praktično sprovođenje internih provera. 

Polaznici ovog kursa će  kroz praktične primere i predavanja biti upoznati sa:

Principima i tehnikama provere prema zahtevima standarda ISO 19011:2018.

Zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose  na laboratorije za ispitivanje, etaloniranje i uzorkovanje, sa osvtom na najvažnije izmene u odnosu na prethodnu verziju standarda.

Korišćenjem veština provere

Osnovnim konceptima provere, kao što su planiranje, izrada programa provere, načinima sprovođenja provere i izveštavanje o nalazima provere.

Kome je kurs namenjen?

Rukovodiocima laboratorija, osobama zaduženim za sistem menadžmenta, osobama odgovornim za nabavku, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama.

Predavači:

Mr Vida Živković - Magistar fizičkih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima metrologije, akreditacije, ocenjivanja usaglašenosti i infrastrukture kvaliteta. Višegodišnje iskustvo u implementaciji različitih sistema menadžmenta i primeni standarda. Vodeći i tehnički ocenjivač  tela za ocenjivanje usaglašenosti, sa velikim iskustvom u ocenjivanju posebno laboratorija za ispitivanje i etaloniranje.

Snežana Pavićević, predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO 9001 i dr.). Član TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije i učestvovanje u donošenju srpskih standarda iz ove oblasti.     

Naknada za učešće na kursu iznosi 21.500,00 dinara (+ PDV) i uključuje materijal za kurs, standard SRPS ISO/IEC 17025:2017, potvrdu o pohađanju kursa i osveženje za vreme pauze. Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite u programu kursa ili na tel. 011/3409-340 ili 011/3409-388.

Prijava