Izvor: eKapija | Utorak, 19.11.2019.| 19::44
Izdvojite članak Odštampajte vest

Korporativno upravljanje u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim privrednim društvima

Organizator: Privredna komora Srbije

21.11.2019 , Terazije 23 , Beograd

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

21.novembar 2019.

od 10.00 do 15.15 sati

Privredna komora Srbije, Terazije br.23 mala sala

Zakon o javnim preduzećima je kao uslov za izbor direktora javnih preduzeća, javno komunalnih preduzeća i predstavnika državnog kapitala, članova Nadzornog odbora, direktora DOO u državnom vlasništvu, propisao njihovu obavezu da poznaju materiju korporativnog upravljanja. 

Zakon o privrednim društvima je obavezao javna akcionarska društva da posluju u skladu sa dobrim pravilima korporativnog upravljanja. 

ТЕМЕ:

Aktuelnost teme o korporativnom upravljanju

Korporativno upravljanje kao uslov za izbor članova Nadzornog odbora, direktora javnih preduzeća i predstavnika državnog kapitala u državnim preduzećima i institutima u vlasništvu države

Obaveza Nadzornog odbora, direktora javnih preduzeća i predstavnika državnog kapitala da poznaju i usavršavaju se o oblasti korporativnog upravljanja

Normativni okvir korporativnog upravljanja

Pojam i elementi korporativnog upravljanja

Interesne grupe koje utiču na korporativno upravljanje, lica zainteresovna za poslovanje  preduzeća (konstituenti) 

Odgovornost prreduzća i uprave prema licima zainteresovanim za poslovanje privrednog društva 

Način rešavanja problema  – principal (vlasnik kapitala) i agent (menadžer)

Država kao lice zainteresovano za poslovanje preduzeća

Društveno odgovorno poslovanje preduzeća

Korporativno upravljanje u Srbiji i svetska iskustva

Principi korporativnog upravljanja OECD – a

Prednosti uvođenja dobrih pravila korporativnog upravljanja u preduzećima

Potreba uvođenja dobrih pravila korporativnog upravljanja u preduzećima radi postizanja povoljnije ekonomske pozicije

PREDAVAČ:

 dr Ljiljana Rajnović

ekspert za korporativno upravljanje, ugovorno, privredno i finansijsko pravo

SEMINAR JE NAMENJEN: 

direktorima javnih preduzeća, javno komunalnih preduzeća, predstavnicima državnog kapitala, članovima Nadzornog odbora navedenih preduzećima, izvršnim direktorima, advokatima, pravnim i finansijskim stručnjacima državnih i privatnim preduzećima i institucijama koji treba da poznaju i primenjuju ovu izuzetno znacajnu i aktuelnu oblast radi unapređenja poslovanja preduzeća

Kotizacija:

10.500,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara:

Pravilima dobrog korporativnog upravljanja koja je potrebno primenjivati u upravlajnju preduzećem od strane direktora preduzeća, članova Nadzornog odbora i predstavnika državnog kapitala, sa prednostima i potrebom uvođenja dobrih pravila korporativnog upravljanja u preduzeća radi ostvarivanja cilja korporativnog upravljanja, opšte poznatim principima korporativnog upravljanja, kako uvesti korporativno upravljanje u Vaše preduzeće i obezbediti prepoznatljive vrednosti preduzeću, vlasniku i državi. Na seminaru će od strane kvalifikovanog stručnjaka za ovu materiju biti izložene sve potrebne informacije sa kojima treba da se upoznaju zainteresovana lica. 

Seminar Vam omogućava interakciju sa predavačem i odgovore na Vaša pitanja koja su predmet Vašeg interesovanja

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanom seminaru.

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 3300 949, 3300 946, (+381 11) 3230 949 

edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Prijava