Izvor: eKapija | Utorak, 22.10.2019.| 10::25
Izdvojite članak Odštampajte vest

20th International Symposium on Power Electronics

Organizator: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Elektrotehnički institut Nikola Tesla a.d. Beograd

23.10-26.10.2019 , Novi Sad

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, u saradnji sa Institutom „Nikola Tesla“ iz Beograda i Društvom za energetsku elektroniku Srbije, pozivaju sve zainteresovane da uzmu učešće na XX Međunarodnom simpozijumu Energetska elektronika (20th International Symposium on Power Electronics) koji će se održati u Novom Sadu, u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu, od 23. do 26. oktobra 2019. godine.

Ovaj jubilarni naučni skup, sada već brendiran i opštepoznat kao Ee 2019, nastavlja dugu tradiciju (od 1973. god.) okupljanja eminentnih međunarodnih i domaćih stručnjaka u široj oblasti energetske elektronike, koja obuhvata i električne mašine, električne automobile, distribuirane sisteme i primenu obnovljivih izvora energije.


Cilj skupa je razmena znanja i predstavljanje najnovijih dostignuća i trendova razvoja u ovim oblastima. Posebno se pozivaju studenti: Energetike, elektronike i telekomunikacija (E1), Računarstva i automatike (E2), Mehatronike i Čistih energetskih tehnologija da uzmu učešće u ovom skupu, a za njih će biti obezbeđen besplatan ulaz i kotizacija. Konferencija je pod patronatom svetskog udruženja inženjera elektrotehnike (IEEE) i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, kao i Srpske akademije nauka i umetnosti i EPE asocijacije iz Brisela.


Svi prezentovani radovi će biti publikovani u elektronskom zborniku (USB), uvršteni u bazu IEEE Xplore i citirani preko: Web of Science-a, Google Scholar-a i Scopus-a.


Predsedavajući konferencije je prof. dr Vladimir Katić sa Univerziteta u Novom Sadu (FTN), a Programskog odbora profesor Dražen Dujić sa Politehničkog univerziteta u Lozani (Švajcarska), dok je za publikacije zadužen profesor Miroslav Vasić sa Politehničkog univerziteta u Madridu (Španija).


Očekuje se da konferencija okupi preko 150 učesnika iz preko 30 zemalja, a naučni deo će činiti šest vrhunskih međunarodnih predavača, koji će predstaviti uvodne radove, četiri izuzetna naučnika, koji će predstaviti pozvane radove, kao i još 65 drugih istraživača, koji će izložiti rezultate svojih visokokvalitetnih istraživanja.


Teme skupa:

TEMA 1: Energetski pretvarači i uređaji

TEMA 2:  Automobilski i elektromotorni pogoni

TEMA 3: Električne mašine

TEMA 4: Upravljanje i merenje u energetici

TEMA 5: Energetska elektronika u telekomunikacijama

TEMA 6: Kvalitet električne energije

TEMA 7: Obnovljivi i distribuirani izvori energije

Više informacija