Izvor: eKapija | Petak, 04.10.2019.| 11::21
Izdvojite članak Odštampajte vest

AKADEMIJA CIRKULARNE EKONOMIJE

Organizator: Privredna komora Srbije

04.10-29.11.2019 , Beograd

(Foto: SFIO CRACHO/shutterstock.com)

Trajanje obuke - 50 časova -

petkom i subotom od 4. oktobra do 29. novembra 2019.

UPOZNAJTE SE SA MODERNIM, ODGOVORNIM POSLOVANJEM, BUDITE DEO TIMA KOJI KREIRA BUDUĆNOST SRPSKE PRIVREDE!

Cilj Akademije cirkularne ekonomije јe da predstavi nove mogućnosti kreiranja dodatnih linija prihoda i osposobi zaposlene da donose odluke u svom poslovanju koje će im omogućiti benefite resursne efikasnosti. 

Polaznici Akademije imaće priliku da se upoznaju sa trendovima i pripreme za nastupajuće promene koje se očekuju u internacionalnim poslovnim sistemima kreiranja vrednosti u vidu novih standarda, regulativa, zakona, tržišnih zahteva i raspoloživih tehnologija. 

Program obuhvata 8 modula: 

•Uvod u cirkularnu ekonomiju

•Sistemske inovacije i tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji

•Sistemske analize životnog ciklusa proizvoda (LCA, MFA analize)

•Standardi za cirkularnu ekonomiju

•Ekodizajn i dizajn za cirkularnost

•Svetski pogled na promene – regulative, politike i inicijative

•Planiranje za sistemske inovacije - Bekkesting

•Zatvoreni lanci nabavke i cirkularni poslovni modeli

Programom je predviđen i praktični deo nastave u vezi sa primerima iz prakse kompanija koje su uspešno implementirale principe cirkularne ekonomije. 

Tokom obuke polaznicima će biti dodeljen praktični zadatak o životnom ciklusu jednog proizvoda, koji će rešavati timski do kraja programa. 

Ove godine Akademija će predstaviti primere iz prakse sledećih oblasti:

•Auto industrija

•Drvna i industrija nameštaja

•Tekstilna i industrija mode

•Industrija hrane i poljoprivreda

Uslov za uspešno pohađanje stručne obuke je dobro poznavanje engleskog jezika.

Uslovi za sticanje sertifikata o pohađanju ACE 2019 su prisustvo na više od 75% nastave (6 od 8 modula) i učešće u timskom rešavanju praktičnog zadatka.

PREDAVAČI:

Predavači su eksperti sa dugogodišnjim iskustvom iz Srbije, Holandije, Slovenije, Nemačke, Grčke, Hong Konga, Austrije, Kine i Švedske:

•Ladeja Godina Košir (Slovenija) predsedavajuća Circular Economy stakeholder platforme EU, koautor slovenačke cirkularne mape puta

•Vasileios Liogkas (Grčka) savetnik ministarstva Grčke za CE, autor grčke cirkularne mape puta

•Vigil Yangjinqi Yu (Kina) ekspert u sinhronizaciji kineskih i evropskih praksi i politika CE

•Milan Veselinov (Srbija) osnivač CirEkon-a, istraživač, trener, savetnik za cirkularne poslovne modele 

•Florian Andrews (Nemačka) predavač i konsultant za C2C standarde i poslovne modele u EU

•Gabriella Gyori (Mađarska) ekspert u zatvorenim cirkularnim lancima nabavki

•Dušan Stokić (Srbija) rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise i standarde PKS

•Darko Milanković (Srbija) ekspert u domenu analize životnog ciklusa proizvoda

•Sandra Kamberović (Srbija) ekspert u domenu lokalnih regulativa za CE

•Dragana Petrović (Srbija) ekspert u domenu ISO standarda i EMAS organizacione šeme

•Spyros Ntemiris (Grčka, Švedska) ekspert za Bekkesting i planiranje u Geteborgu

•Carl Kuehl (Nemačka) ekspert istraživač o cirkularnim poslovnim modelima i zatvorenim lancima nabavki

•Sway Leung (Hong Kong, Holandija) industrijski dizajner, savetnik za održivo poslovanje

Kotizacija:

57.000,00 RSD + PDV

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, ručak, sertifikat o pohađanju Akademije cirkularne ekonomije 

i jednogodišnje članstvo u „Krugu odgovornih“.

Privredna komora Srbije – Centar za cirkularnu ekonomiju

Tel: (+381 11) 4149 456 i 4149 619  

cirkularna@pks.rs / www.pks.rs