Izvor: eKapija | Utorak, 16.07.2019.| 20::51
Izdvojite članak Odštampajte vest

Specijalistička obuka za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa

Organizator: Privredna komora Srbije, Poreska kancelarija Tatić d.o.o. Beograd

04.10-14.12.2019 , Beograd, Kneza Miloša 12 , Beograd

(Foto: Andrey_Popov/shutterstock.com)

- 100 časova-

04.10- 14.12.2019. godine,

petkom od 16.00 do 19.15 sati

subotom od 9.30 do 14.30

Privredna komora Srbije

Beograd, Kneza Miloša br.12

Sala međusprat


PKS u saradnji sa Poreskom kancelarijom Tatić organizuje specijalističku obuku čiji je cilj da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.

Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju.

TEME:

Uvod u poreski sistem Republike Srbije i osnovne promene u poslovanju privrednih društava

Porez na dodatu vrednost

Poreski postupak i poreska administracija (upravni postupak, poreski prekršaji i poreska krivična dela)

Porezi na imovinu (porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava i porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara)

Porez na dobit pravnih lica i transferne cene

Porez po odbitku i primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Računovodstveni aspekti oporezivanja (MRS 12)

Retrospektiva i poreski test

PREDAVAČI:

Irina Stevanović Gavrović,

Ljiljana Petrović,

Vesna Đurđević

Igor Tatić,

mr Momo Kijanović,

Ana Borkanović,

Đorđe Saveljić,

Nikola Jerinić

Obuka je namenjena:

Finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savetnika.

Kotizacija: 100.000,00 dinara po učesniku

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd,

edukaPrijavacija@pks.rs