Izvor: eKapija | Nedelja, 19.05.2019.| 18:10
Izdvojite članak Odštampajte vest

IRCA kurs za proveravače i vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom-TUV Rheinland


Organizator: TUV Rheinland Intercert d.o.o. Beograd
27.05-14.06.2019, Beograd

(Foto: mobes.rs)

Sertifikaciono telo TUV Rheinland u Beogradu organizuje "IRCA kurs za proveravače/vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom" Mesto i vreme održavanja kursa: Kosovska 10/VI, Beograd

Termin: u dva termina: od 27. do 31. maja 2019. i od 10. do 14. juna 2019.god

od 8:30 do 18:00 h.

Nastavni program:

• Opšti uslovi koji se odnose na sve tranzicione kurseve za IRCA sertifikovane auditore

• Modul A – osnovna znanja

Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa

Eksterna i interna pitanja

Zainteresovane strane

Rizici i prilike

• Modul B – Standard ISO 19011 – Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta

Principi provere

Program provere

Proveravački tim, odgovornosti, znanja i veštine

Tipične aktivnosti provere

Kompetencije funkcije sertifikacije

• Modul C – Praktično sprovođenje provere

Faza 1 i 2 provere

Planiranje faze 1 i2

Priprema ček liste

Uvodni sastanak

Sprovođenje provere faze 1 i 2

Završni sastanak faze 1 i 2

Tehnike provere

Izveštaj sa provere

Nadzorne provere

• Modul D – Provera od druge strane

Pregled dokumentacije

Ček lista

Uvodni sastanak

Sprovođenje provere

Izveštaj sa provere

Završni sastanak

Osobine proveravača

• Modul E

Neusaglašenosti

Ciljna grupa:

Kurs je namenjen kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Sertifikat:

Na osnovu uspešno završenog kursa i položenog ispita učesnici će dobiti međunarodni IRCA Sertifikat izdat od TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH Cologne, Germany.

Broj kursa: AO 17216

Cena: 53.100 RSD +PDV

Napomena: Broj polaznika je ograničen!