Izvor: eKapija | Subota, 18.05.2019.| 23:00
Izdvojite članak Odštampajte vest

Porez na dodatu vrednost - praktična primena zakona o pdv


Organizator: Privredna komora Srbije
29.05-26.06.2019, Beograd

Petodnevna obuka

29.05.2019 – sreda

04.06.2019 – utorak

12.06.2019 – sreda

19.06.2019 – sreda

26.06.2019 - sreda

od 10.00 do 15.30sati

Mesto: Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12, Sala III sprat

Seminar se organizuje na zahtev privrede, u cilju osposobljavanja novih poreskih stručnjaka za potrebe obračunavanja i plaćanja PDV.

Od 01.avgusta 2018. godine uveden je nov način vođenja PDV evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna (Obrazac PO PDV) i podnošenja PDV prijave (Obrazac PP PDV).

Usled obaveze iskazivanja mnogo većeg broja podataka prilikom vođenja evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna i podnošenja PP PDV prijave, potrebe kako za zapošljavanjem novih poreskih stručnjaka, tako i uključivanjem već zaposlenih na poslovima PDV je u ovom trenutku velika.

ТЕМЕ:

·Utvrđivanje predmeta oporezivanja PDV

·Određivanje vrste prometa

·Utvrđivanje vremena prometa dobara i usluga

·Utvrđivanje mesta prometa dobara i usluga

·Razlikovanje poreskog obveznika i poreskog dužnika

·Pravilno određivanje poreske osnovice, naknade ili vrednosti i obračunavanje po propisanoj poreskoj stopi

·Poreska oslobođenja

·Kontrola ulaznih dokumenata i ispunjenost uslova za korišćenje prethodnog PDV

·Posebni postupci oporezivanja

·Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV

· Izdavanje računa u skladu sa Zakonom o PDV i podzakonskim aktom

·Obaveza vođenja evidencija

·Iskazivanje podataka u pregledu obračuna

·Podnošenje poreske prijave (obrazac PP PDV) i pregled obračuna (obrazac PO PDV)

·Povraćaj, refakcija i refundacija poreza

PREDAVAČ:

Snežana Matejić,poreski savetnik,

Bila je zaposlena u Poreskoj upravi na poslovima direktora Filijale Pančevo, inspektora kancelarijske kontrole i inspektora terenske kontrole. Takođe je bila predavač Poreske uprave – Centar Beograd, a radila je i kao Direktor Sektora za finansijske i opšte poslove u Javnom preduzeću.

Seminar je namenjen: obveznicima PDV-a i PDV dužnicima

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da: izdaje račune u skladu sa Zakonom o PDV, vrši kontrolu ulaznih dokumenata, u ugovorima precizira poreske obaveze ugovornih strana, vodi evidencije, sačinjava pregled obračuna PDV i popunjava poresku prijavu PDV

Način rada:

Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse

Kotizacija:35.000,00/bez PDV-a/