Izvor: eKapija | Ponedeljak, 22.04.2019.| 15:31
Izdvojite članak Odštampajte vest

Kurs za samostalnog knjigovođu

Organizator: Privredna komora Srbije

07.05-18.06.2019 , Novi Sad

Obuka se održava subotom

od 9 do 15 časova

Početak obuke:

07. maj 2019.god

PK Srbije, RPK Novi Sad

Narodnog fronta 10, Novi Sad,

Crvena sala, I sprat

ТЕМЕ:

1. Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva

2. Knjigovodstvo, kao deo računovodstva

3. Sistem dvojnog knjigovodstva

4. Poslovne knjige i dokumentacija

5. Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije

6. Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta

7. Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima

8. Poslovni procesi - knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja

9. Platni promet

10. Spoljnotrgovinsko poslovanje

11. Bilansi i vrste bilansa

12. Bilans stanja - struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja

13. Bilans uspeha - struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja

14. Popis i inventarisanje

15. Zarade i naknade zarada

16. Druga lična primanja

17. Godišnje prijave vezane za lična primanja

18. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo

19. Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit


PREDAVAČI I AUTORI OBUKE: Vera Lončar i Nevena Petković, ACCOUNT DOO NOVI SAD


Obuka je namenjena:

Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji. Polaznicima je omogućen online pristup savremenom knjigovodstvenom internet programu SAOP miniMAX u kome se rade dodatne vežbe.

Kotizacija: 25.000,00 dinara bez PDV-a

Cilj seminara: je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu.

Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Raspored nastave: obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku kursa. Kurs ukupno traje 68 časova (52 časa teoretske nastave sa praktičnim vežbama+ 12 časova vežbi u knjigovodstvenom softveru online + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata).

Nastava se održava svakog utorka i četvrtka u periodu od 16 do 19:15 časova. Nastava je podeljena u 2 celine od po 90 minuta i obuhvata teorijsku nastavu i praktične vežbe uz simuliranje živog rada u virtuelnoj kompaniji.

Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu miniMAX, prateće materijale, osveženje na pauzama, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj

obuci za samostalno vođenje knjigovodstva, nakon položenog ispita.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:

· formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),

· razumeju i primenjuju osnovne poreske i finansijske propise,

· izrade i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,

· vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.


PK Srbije RPK Novi Sad

(+381 11) 3300 949,3300 946 (+381 11) 3230 949, edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Kontakt: MSc Danijela Nišavić (+381 21) 48 020 85, (+381 64)11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs / www.rpkns.com

Prijava