Izvor: eKapija | Utorak, 02.04.2019.| 15:23
Izdvojite članak Odštampajte vest

Dvojno knjigovodstvo za preduzetnike


Organizator: Privredna komora Srbije
08.04-19.04.2019, Beograd


Obuka se održava u Beogradu

od 09 do 15 h časova

Četvorodnevna obuka:

08. april; 12. april

15. april i 19. april 2019. godine

Privredna komora Srbije,

Beograd, Kneza Miloša 12,

Sala na međuspratu


ТЕМЕ:

1. Osnovne razlike između prostog i dvojnog knjigovodsstva

2. Formiranja početnog stanja u 2019.

3. Pojam računovodstva i podela računovodstva

4. Zakonska i profesionalna računovodstvena regulativa

5. Knjigovodstvo kao najvažniji deo računovodstva

6. Dvojno knjigovodstvo i način knjiženja poslovnih događaja

7. Kontni plan, poslovne knjige i dokumentacija

8. Elementi bilansa stanja i bilansa uspeha i bilansne promene

9. Specifičnosti knjiženja kod sledećih delatnosti:

· veleprodaja

· maloprodaja

· uslužne delatnosti

10. Osnovna pravila i način knjiženja:

· Poreza na dodatu vrednost

· Poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada

· Poreza po odbitku na druga lična primanja

· Poreza na prihode od samostalne delatnosti

11. Obavezni obračuni (amortizacije, kursnih razlika, ostvarene RUC..)

12. Godišnji popis i knjiženje manjkova i viškova

13. Pravila vrednovanja pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha

14. Zaključna knjiženja

15. Izrada finansijskih izveštaja na osnovu dvojnog knjigovodstva

16. Izrada poreskog bilansa PB2 i poreske prijave PPDG-1S

17. Zadaci i vežbe

PREDAVAČI:

Vera Lončar i Nevena Petković, ACCOUNT DOO NOVI SAD, FINCOHELP DOO NOVI SAD
Obuka je namenjena:

Ø Licima koja su vodila prosto knjigovodstvo i koja od 01.01.2019. vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

Ø kao i svima koji žele da savladaju pravila i načine knjiženja po principu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika

Obuka je orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova.

Kotizacija:

20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa::

Ø načinom rada u dvojnom knjigovodstvu.

Ø tehnikama knjiženja i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba

da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumenta do izrade finansijskog izveštaja

Ø načinom na koji su trebali da sačine početno stanje prilikom prelaska sa prostog na dvojno knjigovodstvo

Raspored nastave: Obuka ukupno traje 40 časova (32 časa nastave sa praktičnim vežbama + 8 časova vežbi koje se odvijaju kroz online komunikaciju)

Nastava se održava u navedenim terminima u periodu od 09 do 15 časova.

Nastava je podeljena u 4 celine od po 90 minuta i obuhvata teorijsku nastavu, praktične vežbe i radionice

Polaznici dobijaju: radni materijal: skripte i radne zadatke sa primerima, prateće materijale, osveženje na pauzama, kao i sertifikat o uspešno obavljenoj obuci

Nakon završenog kursa polaznici stiču potrebno praktično znanje i veštine da:

Ø formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže poslovne promene u dvojnom knjigovodstvu,

Ø Izvrše potrebne obračune i kontrolu zaključnog lista

Ø sastave poreski bilans PB2 i poresku prijavu PPDG-1S

Ø sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 3300 949, 4149 421, (+381 11) 3230 949

Sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Prijava