Izvor: eKapija | Petak, 15.03.2019.| 14:54
Izdvojite članak Odštampajte vest

Sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 (praktična obuka)

Organizator: Institut za standardizaciju Srbije Beograd

22.04-23.04.2019 , Beograd


(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)
22. i 23. april 2019. godine

Ovaj kurs organizovan je kao dvodnevna praktična obuka namenjena internim proveravačima sistema menadžmenta laboratorija kako bi stekli i inovirali znanja prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, a u skladu sa novom verzijom ISO 19011:2018. Obuka obiluje praktičnim vežbama čiji je cilj osposobljavanje polaznika za praktično sprovođenje internih provera. Na kraju kursa je predviđen i kratak test kojim se vrši provera stečenih znanja.

Teme koje će biti obrađene na kursu obuhvataju:

· razumevanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, sa aspekta internih proveravača,

· program i planiranje provere,

· metode i tehnike interne provere,

· sprovođenje interne provere,

· vrednovanje kompetentnosti internih proveravača,

· beleženje neusaglašenosti i predloga korektivnih mera,

· verifikaciju otklanjanja neusaglašenosti i izradu izveštaja sa provere.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen rukovodiocima kvaliteta, rukovodiocima i osoblju laboratorija za ispitivanje/etaloniranje, koji su uključeni u aktivnosti sprovođenja internih provera prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Predavač:

Dr Maja Aleksić, ekspert za laboratorije sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti metrologije i ocenjivanja usaglašenosti; menadžer za obuke i rukovodilac kvaliteta u MAGAT INŽENjERINGU, Beograd; predavač u akreditovanoj šemi sertifikacije osoba za interne proveravače prema SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Naknada za učešće na kursu iznosi 16.800,00 dinara (+ PDV) i uključuje materijal za kurs, standard SRPS ISO/IEC 17025:2017, potvrdu o pohađanju kursa i osveženje za vreme pauze. Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite u programu kursa ili na tel. 011/3409-340 ili 011/3409-388.

Prijavite se za učešće na ovom seminaru.

Pogledajte program