Izvor: eKapija | Ponedeljak, 11.03.2019.| 11:42
Izdvojite članak Odštampajte vest

6. Međunarodna naučna konferencija: Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja

Organizator: Fakultet za sport Beograd

17.05.2019 , Beograd

Organizator: Fakultet za sport, Univerzitet "Union – Nikola Tesla", Beograd

Nacionalna sportska akademija "Vasil Levski", Sofija, Bugarska

Mesto: Narodnih heroja 30/ I, Novi Beograd

Termin: Petak, 17.05.2019. godine

Teme:

Društveno-ekonomski kontekst pojave nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima,

Sociološko-psihološki kontekst pojave nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima,

Specifičnosti sportskih takmičenja sa aspekta menadžmenta bezbednosti,

Pravni aspekt prevencije nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima,

Uloga državnih organa i službi u prevenciji nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima,

Uloga organizatora sportskog takmičenja u prevenciji nasilja i nedoličnog ponašanja,

Uloga neposrednih učesnika sportskog takmičenja u prevenciji nasilja i nedoličnog ponašanja (sudija, trenera, sportista),

Vaspitno-obrazovni rad u školama i na fakultetima na planu prevencije nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima,

Uloga porodičnog vaspitanja u prevenciji nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima,

Uloga masovnih medija u prevenciji nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima.

Cilj konferencije:

Razmena znanja, iskustava i informacija značajnih za rešavanje teorijskih i praktičnih pitanja iz menadžmenta bezbednosti sportskih takmičenja, sa posebnim osvrtom na prevenciju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima.

Zvanični jezici konferencije:

• Srpski

• Engleski

Prijava radova: Molimo Vas da učešće na Konferenciji potvrdite, dostavljanjem popunjenog obrasca za prijavu, do 15.04.2019. godine, putem e-pošte, na adresu: konferencija@fzs.edu.rs

* Jedan autor ili koautor može biti prijavljen na najviše dva rada.

** Na jednom radu mogu biti prijavljeni najviše jedan autor i dva koautora.


Osoba za kontakt: Ivana Parčina

Brojevi telefona: (+381 11) 404 40 50, 404 40 53

E-mejl adresa: ivana.parcina@fzs.edu.rs


Poziv

Prijava