Izvor: eKapija | Sreda, 06.03.2019.| 22:13
Izdvojite članak Odštampajte vest

Nematerijalna šteta, medicinski deo, putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika u osiguranju

Organizator: Privredna komora Srbije

26.03.2019 , Beograd

(5 časova obuke)

26. mart 2019.

od 09.30 do 14.00 sati

Privredna komora Srbije

Kneza Miloša 12, sala 6


TEME

· Putno zdravstveno osiguranje.

· Definicija, cilj osiguranja, obim pokrića.

· Osigurani slučaj, medicinska dokumentacija.

· Specifičnost procene, obim, iskjlučenja.

· Isplata osigurane sume, I procenjene sume.

· Žalba, prigovor, dalje postupanje.

· Nematerijalna šteta kod autoodgovornosti, definicija, obim nematerijalne štete.

· Specifičnosti procene.

· Postupak procene.

· Medicinska dokumentacija.

· Termini pokriće, doprinos, uslovi.

· Rešavanje štete, na osnovu prigovora I dalje postupanje.

· Rešavanje nematerijalnih šteta u postupku medijacije pred NBS, arbitraže I sudskom postupku.

· Prenos prava na naknadu nematerijalne štete,

· Zastarelost (tok I rokovi)

· Revizija I reaktiviranje zahteva za naknadu štete (zbog bitno promenjenih okolnosti novog činjeničnog stanja),

· Pravo na rentu I naknadu za tuđu pomoć I negu.

PREDAVAČI:
prof. dr Mihailo Ille

Rade Badža

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 11/2017)

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci


Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)


Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 421, 3300 946, (+381 11) 3230 949, edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Prijava