Izvor: eKapija | Četvrtak, 14.02.2019.| 14:58
Izdvojite članak Odštampajte vest

Panel diskusija: Ključni izazovi u javnim nabavkama hrane

Organizator: Privredna komora Srbije

20.02.2019 , Beograd

Odbor Sektora za polјopriverdu PKS-Priverdne komore Beograda organizuje panel diskusiju na temu: "Ključni izazovi u javnim nabavkama hrane – kako ih prevazići", a u skladu sa dobrom praksom u javnim nabavkama, za potrebe naručilaca u svrhu istraživanja tržišta, radi pripreme postupka javnih nabavki, kao i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i potencijalnim zahtevima u vezi sa nabavkom, pod uslovom da se time ne narušavaju načela obezbeđenja konkurencije, jednakosti priverdnih subjekata i transparentnosti.

Panel će biti održan u sredu, 20. februara 2019. godine., u 11 sati, u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu.

Osnovni cilј ovog panela je da se putem otvorene diskusije svih zainteresovanih strana, kroz predstavlјanje primera dobre prakse i uočenih nepravilnosti i izazova u postupcima javnih nabavki hrane, razmotre načini za unapređenje prakse, kako bi naručioci zadovolјili zahteve i potrebe korisnika, ponuđači pripremili prihvatlјivu i ekonomski najpovolјniju ponudu, a svi zajedno dobili najveću vrednost za uložen javni novac.

Diskusija će biti usmerena na analizu tehničkih zahteva naručioca i predloge za definisanje istih sa cilјem nabavke kvalitetnih proizvoda, načinima definisanja uslova za pribavlјanje najbolјih ponuda i minimiziranju rizika za prijem nebezbedne hrane

Dodatne informacije: Irena Kaljević Zimonja, tel. 011 3625 144, e-mail: irena.kaljevic@pks.rs .