Izvor: eKapija | Petak, 08.02.2019.| 13:45
Izdvojite članak Odštampajte vest

Besplatna obuka na temu: Godišnje izveštavanje o otpadu

Organizator: Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga

20.02.2019 , Novi Sad

(Foto: kanvag/shutterstock.com)

Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS br 36/2009, 88/2010 i 14/2016), član 75. regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Agencije. Obzirom na to da se kod korisnika još uvek javljaju nedoumice prilikom popunjavanja aplikacije i sačinjavanja godišnjeg izveštaja Privredna Komora Srbije u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine organizuju besplatnu obuku o popunjavanju izveštaja o otpadu kroz aplikaciju informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.

Obuka će se održati u sredu 20.2.2019. godine sa početom u 11,00 časova, u Novom Sadu u PKS-Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, Narodnog Fronta 10 na II spratu.

Obuku će vršiti eksperti Agencije za zaštitu životne sredine, kroz tri modula:

Obaveze izveštavanja proizvođača otpada i operatera

Dokument o kretanju opasnog otpada i obaveza sakupljača i drugih vlasnika

Izveštavanje o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada i ambalaži

Molimo Vas da svoje učešće na skupu potvrdite putem linka ili putem e-pošte na: arijan.avramov@pks.rs ili na telefon: 021/480-20-87.

Kontakt osoba: mr Arijan Avramov