Izvor: eKapija | Petak, 01.02.2019.| 14:42
Izdvojite članak Odštampajte vest

Nematerijalna šteta, medicinski deo, putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

Organizator: Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga

21.02.2019 , Novi Sad

5 časova obuke)

21. februar 2019.

od 9.30 do 14.00 sati

PK Srbije, RPK Novi Sad

Narodnog fronta 10, Novi Sad,

Plava sala, II sprat

TEME

1. Putno zdravstveno osiguranje.

2. Definicija, cilj osiguranja, obim pokrića.

3. Osigurani slučaj, medicinska dokumentacija.

4. Specifičnost procene, obim, iskjlučenja.

5. Isplata osigurane sume I procenjene sume.

6. Žalba, prigovor, dalje postupanje.

7. Nematerijalna šteta kod autoodgovornosti, definicija, obim nematerijalne štete.

8. Specifičnosti procene.

9. Postupak procene.

10. Medicinska dokumentacija.

11. Termini pokriće, doprinos, uslovi.

12. Rešavanje štete, na osnovu prigovora I dalje postupanje.

13. Rešavanje nematerijalnih šteta u postupku medijacije pred NBS, arbitraže I sudskom postupku.

14. Prenos prava na naknadu nematerijalne štete,

15. Zastarelost (tok I rokovi)

16. Revizija I reaktiviranje zahteva za naknadu štete (zbog bitno promenjenih okolnosti novog činjeničnog stanja),

17. Pravo na rentu I naknadu za tuđu pomoć I negu

PREDAVAČI:
prof. dr Mihailo Ille

Rade Badža


Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 11/2017)

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci

Kotizacija:

3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

PK Srbije RPK Novi Sad

(+381 11) 3300 949, 3300 946 (+381 11) 3230 949, edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Kontakt: MSc Danijela Nišavić (+381 21) 48 020 85, (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs / www.rpkns.com

Prijava