Izvor: eKapija | Petak, 01.02.2019.| 13:39
Izdvojite članak Odštampajte vest

Nepoštena poslovna praksa i delatnosti osiguranja- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju

Organizator: Privredna komora Srbije

18.02.2019 , Beograd

(5 časova obuke)

18. februar 2019.

od 9.30 do 14.00 sati

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12, sala na VI spratu

TEME

Standardi dobre poslovne prakse

Smernica NBS o minimalnim standardima ponašanja I dobroj praksi učesnika na tržištu osiguranja

Značaj primene standarda u osiguranju

Pojam I vrste nepoštene poslovne prakse

Primeri nepoštene poslovne prakse u osiguranju

PREDAVAČ:
prof. dr Katarina IvančevićObuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 11/2017)

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci

Kotizacija:

3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 630, (+381 11) 3230 949, edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Prijava