Izvor: eKapija | Sreda, 23.01.2019.| 15:28
Izdvojite članak Odštampajte vest

Porez na dodatu vrednost- praktična primena zakona o PDV

Organizator: Privredna komora Srbije

26.02-26.03.2019 , Beograd

(Foto: Billion Photos/shutterstock.com)

Petodnevna obuka:

26.02.2019 - utorak

06.03.2019 – sreda

14.03.2019 – četvrtak

21.03.2019 - četvrtak

26.03.2019 - utorak

od 10.00 do 15.30 sati


Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12,

Sala međusprat


Seminar se organizuje na zahtev privrede, u cilju osposobljavanja novih poreskih stručnjaka za potrebe obračunavanja i plaćanja PDV.

Od 01. avgusta 2018. godine uveden je nov način vođenja PDV evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna (Obrazac PO PDV) i podnošenja PDV prijave (Obrazac PP PDV).

Usled obaveze iskazivanja mnogo većeg broja podataka prilikom vođenja evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna i podnošenja PP PDV prijave, potrebe kako za zapošljavanjem novih poreskih stručnjaka, tako i uključivanjem već zaposlenih na poslovima PDV je u ovom trenutku velika.

TEME:

Utvrđivanje predmeta oporezivanja PDV

Određivanje vrste prometa

Utvrđivanje vremena prometa dobara i usluga

Utvrđivanje mesta prometa dobara i usluga

Razlikovanje poreskog obveznika i poreskog dužnika

Pravilno određivanje poreske osnovice, naknade ili vrednosti i obračunavanje po propisanoj poreskoj stopi

Poreska oslobođenja

Kontrola ulaznih dokumenata i ispunjenost uslova za korišćenje prethodnog PDV

Posebni postupci oporezivanja

Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV

Izdavanje računa u skladu sa Zakonom o PDV i podzakonskim aktom

Obaveza vođenja evidencija

Iskazivanje podataka u pregledu obračuna

Podnošenje poreske prijave (obrazac PP PDV) i pregled obračuna (obrazac PO PDV)

Povraćaj, refakcija i refundacija poreza

PREDAVAČ: Snežana Matejić, poreski savetnik, Bila je zaposlena u Poreskoj upravi na poslovima direktora Filijale Pančevo, inspektora kancelarijske kontrole i inspektora terenske kontrole. Takođe je bila predavač Poreske uprave – Centar Beograd, a radila je i kao Direktor Sektora za finansijske i opšte poslove u Javnom preduzeću.


Seminar je namenjen:

obveznicima PDV-a i PDV dužnicima

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da: izdaje račune u skladu sa Zakonom o PDV, vrši kontrolu ulaznih dokumenata, u ugovorima precizira poreske obaveze ugovornih strana, vodi evidencije, sačinjava pregled obračuna PDV i popunjava poresku prijavu PDV

Način rada:

Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse

Kotizacija: 35.000,00 /bez PDV-a/

Cilj seminara je osposobljavanje zaposlenih za punu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata koji za potrebe obveznika PDV i drugih poreskih dužnika:

vrše obračun i plaćanje PDV

vrše ugovaranje poslova sa partnerima iz zemlje i inostranstva uz preiziranje poreskih obaveza

rade na poslovima evidentiranja svih poslovnih promena a za potrebe popunjavanja pregleda obračuna i poreske prijave poreza na dodatu vrednost (Obrazac PO PDV i Obrazac PP PDV)

rade na poslovima ispostavljanja računa za izvršen promet ili na poslovima prijema dokumentacije za nabavljena dobra i usluge

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije,

Tel: (+381 11) 4149 421; 3300 949; 3300 946;

sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Prijava