Izvor: eKapija | Sreda, 16.01.2019.| 12:26

Kako da vam knjigovođa bude važan saradnik, a ne trošak


Organizator: Privredna komora Srbije
13.02.2019, Beograd

(Foto: Bloomua/shutterstock.com)

13. februar 2019.

od 10.00 do 16.00 sati

PKS-Privredna komora Beograda

Kneza Miloša 12,

Sala na međuspratu

TEME

Šta radi računovođa i kako da "merimo" njegovu uspešnost?

DOO ili Paušalac, pitanje je sad?

Izveštava li knjigovođa o rezultatu kompanije?

Upravljački VS Računovodstveni izveštaji?

Bilans stanja i bilans uspeha-ko treba da čita i kada?

Kome pripada novac na računu firme i koliko vredi naša imovina?

Koliko nam je bitan obračun amortizacije?

Šta je oporeziva dobit?

Šta su poreski priznati troškovi?

Zarade zaposlenih- kako da maksimalno optimizujete ovaj trošak?

Isplata dividende, putni nalozi, podizanje gotovine

Porez na dobit i akontacija

PDV- kako tražiti povrat pretplate PDV-a

Koje su najčešće zamke,kako da ispravno radite da poreska kontrola nema nikakvu primedbu?

PREDAVAČ:
Srđan Sladoje, konsultant iz oblasti računovodstva, kontrolinga i poslovnih finansija računovodstva, kontrolinga i poslovnih finansijaObuka je namenjena:
Vlasnicima, direktorima, preduzetnicima, svima koji imaju potrebu da sarađuju sa knjigovođama i računovođama

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

(+381 11) 41 49 630, edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Kontakt: Jovana Grujić jovana.grujic@pks.rs/ www.pks.rs

Prijava