Izvor: eKapija | Utorak, 08.01.2019.| 12:48
Izdvojite članak Odštampajte vest

XII Kongres zdravstvenih radnika sa međunarodnim učešćem

Organizator: Nacionalna asocijacija udruženja zdravstvenih radnika Srbije Niš

22.05-26.05.2019 , Vrnjačka Banja


(Foto: Spotmatik Ltd/shutterstock.com)


XII Kongres Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem će se održati u Hotelu "BREZA" od 22. - 26. maja 2019. godine.
Nacionalna asocijacija udruženja zdravstvenih radnika Srbije održava svake godine dva Kongresa i to u maju i oktobru, i tom prilikom okuplja najeminentnije predavače iz Srbije i regiona.
Cilj Kongresa je da stimuliše razmenu rezultata i ideja u svim oblastima koje Kongres obuhvata i negovanje saradnje između različitih profila zdravstvenih radnika i saradnika.
Na kongresu će biti prezentovani i radovi u vidu usmenih saopštenja i poster prezentacija kao i pedesetak edukativnih predavanja.
Akreditacioni broj XII kongresa Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem je D-1-1158/18. Akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Kongres je bodovan sa 13 bodova za akreditovane predavače, 11 za usmena saopštenja, 9 za poster prezentacije i 8 za pasivne učesnike.
Plenarna tema XII kongresa Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem je: "POVREDE I PRELOMI GORNjIH EKSTREMITETA"
Predavač edukativnog: Prof. dr Ivan Micić – Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Klinički centar Niš

Učešće na kongresu uzeće Društva Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije i to:

Društvo medicinskih sestara i babica NAUZR Srbije

Društvo sanitarno - ekoloških inžinjera i tehničara NAUZR Srbije

Društvo dijetetičara - nutricionista NAUZR Srbije

Društvo laboratorijskih tehnologa i tehničara NAUZR Srbije

Društvo fizio i radnih terapeuta NAUZR Srbije

Društvo farmaceutskih tehničara NAUZR Srbije

Društvo strukovnih medicinskih radiologa i rentgen tehničara NAUZR Srbije

Društvo zubnih tehničara NAUZR Srbije

Važne informacije:

Trajanje kongresa: sreda, 22. maj – 26.maj 2019. godine.
Otvaranje kongresa i Plenum: sreda, 22. maj u 17.00 sati. Kongresna sala Hotela BREZA
Rok za slanje radova: 01. april 2019. godine (preko online forme sajta nauzrs.rs)

Kotizacija:

za članove Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije
– 0 RSD (bez kotizacije)
za ostale – 3.600 RSD (uplatu izvršiti na račun 160-389495-53 Banka Intesa)

Smeštaj:

Hotel "BREZA" Vrnjačka Banja

Informacije i rezervacije smeštaja naknadno će biti objavljene

Ostale informacije i upustva za izradu radova kao i upustvo kako poslati rad možete pročitati na sajtu Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije www.nauzrs.rs

Info: telefon/faks: (018) 4284333, email: info@nauzrs.rs

(svakim radnim danom od 10:00 do 15:00 sati) 

preuzmi prvo obaveštenje Kongresa
Pošalji rad preko online forme sa portala NAUZR Srbije