Izvor: eKapija | Utorak, 27.11.2018.| 21:43
Izdvojite članak Odštampajte vest

Porez na dodatu vrednost- praktična primena zakona o PDV


Organizator: Privredna komora Srbije
06.12-25.12.2018, Beograd

(Foto: Billion Photos/shutterstock.com)

Petodnevna obuka:

06. decembar; 12. decembar, 17. decembar; 21. decembar i 25. decembar

od 10.00 do 15.30 sati

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12,

Sala III sprat

Seminar se organizuje na zahtev privrede, u cilju osposobljavanja novih poreskih stručnjaka za potrebe obračunavanja i plaćanja PDV.

Od 01. avgusta 2018. godine uveden je nov način vođenja PDV evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna (Obrazac PO PDV) i podnošenja PDV prijave (Obrazac PP PDV).

Usled obaveze iskazivanja mnogo većeg broja podataka prilikom vođenja evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna i podnošenja PP PDV prijave, potrebe kako za zapošljavanjem novih poreskih stručnjaka, tako i uključivanjem već zaposlenih na poslovima PDV je u ovom trenutku velika.

ТЕМЕ:

 • Utvrđivanje predmeta oporezivanja PDV
 • Određivanje vrste prometa
 • Utvrđivanje vremena prometa dobara i usluga
 • Utvrđivanje mesta prometa dobara i usluga
 • Razlikovanje poreskog obveznika i poreskog dužnika
 • Pravilno određivanje poreske osnovice, naknade ili vrednosti i obračunavanje po propisanoj poreskoj stopi
 • Poreska oslobođenja
 • Kontrola ulaznih dokumenata i ispunjenost uslova za korišćenje prethodnog PDV
 • Posebni postupci oporezivanja
 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV
 • Izdavanje računa u skladu sa Zakonom o PDV i podzakonskim aktom
 • Obaveza vođenja evidencija
 • Iskazivanje podataka u pregledu obračuna
 • Podnošenje poreske prijave (obrazac PP PDV) i pregled obračuna (obrazac PO PDV)
 • Povraćaj, refakcija i refundacija poreza
 • PREDAVAČ: Snežana Matejić, poreski savetnik, Bila je zaposlena u Poreskoj upravi na poslovima direktora Filijale Pančevo, inspektora kancelarijske kontrole i inspektora terenske kontrole. Takođe je bila predavač Poreske uprave –Centar Beograd, a radila je i kao Direktor Sektora za finansijske i opšte poslove u Javnom preduzeću.  Seminar je namenjen:

  obveznicima PDV-a i PDV dužnicima

  Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:izdaje račune u skladu sa Zakonom o PDV, vrši kontrolu ulaznih dokumenata, u ugovorima precizira poreske obaveze ugovornih strana, vodi evidencije, sačinjava pregled obračuna PDV i popunjava poresku prijavu PDV

  Način rada: Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakonao PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse

  Kotizacija: 35.000,00 dinara po učesniku

  Cilj seminara je osposobljavanje zaposlenih za punu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata koji za potrebe obveznika PDV i drugih poreskih dužnika:

  • vrše obračun i plaćanje PDV
  • vrše ugovaranje poslova sa partnerima iz zemlje i inostranstva uz preciziranje poreskih obaveza
  • rade na poslovima evidentiranja svih poslovnih promena a za potrebe popunjavanja pregleda obračuna i poreske prijave poreza na dodatu vrednost (Obrazac PO PDV i Obrazac PP PDV)
  • rade na poslovima ispostavljanja računa za izvršen promet ili na poslovima prijema dokumentacije za nabavljena dobra i usluge

  Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama,sertifikat PKS o odslušanom seminaru

  Privredna komora Srbije, (+381 11) 3300 949, 4149 421, edukacija@pks.rs / www.pks.rs

  Prijava