Izvor: eKapija | Utorak, 27.11.2018.| 12:32
Izdvojite članak Odštampajte vest

Prelazak sa prostog na dvojno knjigovodstvo


Organizator: Privredna komora Srbije
05.12-22.12.2018, Beograd


Obuka se održava u Beogradu

od 09 do 15 h časova

Četvorodnevna obuka:

05. decembar; 15. decembar

18. decembar i 22. decembar

2018.godine

Privredna komora Srbije,

Beograd, Kneza Miloša 12,

Sala na međuspratu

ТЕМЕ:

Osnovne razlike između prostog i dvojnog knjigovodsstva

Popis u 2018 i način formiranja početnog stanja u 2019.

Pojam računovodstva i podela računovodstva

Zakonska i profesionalna računovodstvena regulativa

Knjigovodstvo kao najvažniji deo računovodstva

Dvojno knjigovodstvo i način knjiženja poslovnih događaja

Kontni plan, poslovne knjige i dokumentacija

Elementi bilansa stanja i bilansa uspeha i bilansne promene

Specifičnosti knjiženja kod sledećih delatnosti:

veleprodaja

maloprodaja

uslužne delatnosti

Osnovna pravila i način knjiženja:

Poreza na dodatu vrednost

Poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada

Poreza po odbitku na druga lična primanja

Poreza na prihode od samostalne delatnosti

Obavezni obračuni (amortizacije, kursnih razlika, ostvarene RUC..)

Godišnji popis i knjiženje manjkova i viškova

Pravila vrednovanja pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha

Zaključna knjiženja

Izrada finansijskih izveštaja na osnovu dvojnog knjigovodstva

Izrada poreskog bilansa PB2 i poreske prijave PPDG-1S

Zadaci i vežbe

PREDAVAČI:

Vera Lončar i Nevena Petković, ACCOUNT DOO NOVI SAD, FINCOHELP DOO NOVI SADObuka je namenjena:

Licima koja su vodila prosto knjigovodstvo i koja će od 01.01.2019. voditi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

kao i svim onima koji žele da savladaju pravila i načine knjiženja po principu dvojnog knjigovodstva

Obuka je orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.

Kotizacija:

20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa:

načinom rada u dvojnom knjigovodstvu.

tehnikama knjiženja i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumenta do izrade finansijskog izveštaja

načinom na koji treba da sačine početno stanje prilikom prelaska sa prostog na dvojno knjigovodstva

Raspored nastave: Obuka ukupno traje 40 časova (32 časa nastave sa praktičnim vežbama + 8 časova vežbi koje se odvijaju kroz online komunikaciju)

Nastava se održava u navedenim terminima u periodu od 09 do 15 časova.

Nastava je podeljena u 4 celine od po 90 minuta i obuhvata teorijsku nastavu, praktične vežbe i radionice

Polaznici dobijaju: radni materijal: skripte i radne zadatke sa primerima, prateće materijale, osveženje na pauzama, kao i sertifikat o uspešno obavljenoj obuci

Nakon završenog kursa polaznici stiču potrebno praktično znanje i veštine da:

formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže poslovne promene u dvojnom knjigovodstvu,

Izvrše sve potrebne obračune i kontrolu zaključnog lista

sastave poreski bilans PB2 i poresku prijavu PPDG-1S

sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 3300 949, 4149 421, (+381 11) 3230 949

Sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Prijava