Izvor: eKapija | Sreda, 01.11.2017.| 10:29

Obuka za rad u računovodstvu, RPK Kragujevac


Organizator: Privredna komora Srbije
13.11-26.01.2018, Kragujevac
(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

13.11.2017 – 26.01.2018.
(13,15,17,20,23,24,27,29.novembar, 1,4,6,8,11,13,15,18,25. decembar i
15,17,19,23,24,26 januar 2018.)
od 16.30 sati do 19.30 sati

Privredna komora Srbije - RPK Kragujevac
Dr Zorana Đinđića 10
sala na 5. spratu

ТЕМЕ:
1.
1.1. Uvod I teorija računovodstva
1.2. Prosto knjigovodstvo
1.3. Uvod u dvojno knjigovodstvo
2.
2.1. Dokumentacija u knjigovodstvu
2.2. Robno knjigovodstvo
2.3. Materijalno knjigovodstvo
3.
3.1 Maloprodaja
3.2 Osnovna sredstva
3.3 Zarade zaposlenih
4.
4.1. Porez na dodatu vrednost- PDV
4.2. Izrada završnog računa
4.3. Novčani tokovi
5.
5.1. Finansijski menadžment
5.2. Budžetsko knjigovodstvo

6. Praktična proimena IT u vođenju poslovnih knjiga - Rad u Microsoft Office paketu, rad u aplikacijama elektronske uprave Republike Srbije kao i obuka za podešavanje računara za radu u istim.

Predavač: Žikica Simonović, Dipl ecc., 29 godina staža u struci, Ovlašćeni računovođa br l. 2755Licenca o profesionalnoj osposobljenosti, Revizor br.5/1-05-1307/2000

Seminar je namenjen: Polaznicima sa završenom srednjom školom ili ekonomskim fakultetom bez predznanja u ovoj oblasti, a sa željom da ovladaju tehnikom računovodstvenog posla, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kotizacija: 20.000,00 RSD po učesniku (plus PDV)

Cilj seminara: Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu, da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja kao i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje, sertifikat PKS o odslušanom seminaru