Konferencija "Vrednost korporativnog brenda u sektoru finansijskih usluga: Kako kreirati i upravljati pobedničkom brend strategijom", Beograd 9-10. oktobar 2008.godine - Proifile, Beograd


Organizator: Profile d.o.o. Beograd
12.09.2008, Beograd
Sreda, 10.09.2008. | 13:23 | Izvor : eKapijaPrva regionalna konferencija o brendingu i CRM u finansijskim organi
zacijama


KONFERENCIJA KOJA SE NE PROPUŠTA


Agencija za marketing i komunikacije Profile, jedna od vodećih na regionalnom marketinškom tržištu, ima izuzetno zadovoljstvo da vas pozove na prvu regionalnu konferenciju pod nazivom „VREDNOST KORPORATIVNOG BRENDA U SEKTORU FINANSIJSKIH USLUGA: KAKO KREIRATI I UPRAVLJATI POBEDNIČKOM BREND STRATEGIJOM“, koja će se održati 9. i 10. oktobra 2008. godine u Sava centru u Beogradu.

Regionalna konferencija namenjena je, pre svega, direktorima marketinga, prodaje, ljudskih resursa, odnosa s javnošću, ali i drugim zainteresovanim stručnjacima koji posluju u okviru finansijskih organizacija u Srbiji i u zemljama regiona.

Prepoznajući potrebu da se u našem savremenom društvu unapredi svest i znanje o kreativnoj primeni marketinga u uspešnoj realizaciji poslovne strategije finansijskih organizacija, agencija Profile organizovanjem ove konferencije ima za cilj:
- da unapredi znanje menadžmenta o ključnim faktorima koji vode izgradnji jakog brenda finansijskih organizacija
- da upozna menadžment sa najnovijim trendovima primene uspešnih marketing strategija u upravljanju finansijskim organizacijama
- da naglasi značaj Customer Relationship Management-a u sektoru finansijskih usluga
- da ukaže na neophodnost prilagođavanja globalnih brend strategija specifičnostima lokalnih tržišta
- da ukaže na značaj i ulogu zaposlenih, kao ambasadora brend imidža finansijskih organizacija
- da ukaže na značaj društveno odgovornog poslovanja u povećanju vrednosti bredna
- da omogući razmenu značajnih iskustava učesnika konferencije

Učesnicima na konferenciji će se obratiti najeminentniji stručnjaci iz zemlje i regiona, koji će održati tematska predavanja i prezentovati studije slučaja.
Teme i predavači na konferenciji su:

Tema: „Upravljanje odnosima sa klijentima u sektoru finansijskih usluga“ Predavač: Prof. dr Merlin Stone, Surrey European Management School i Bristol Bussiness School – jedan od vodećih međunarodnih konsultanata u oblasti upravljanja odnosima sa klijentima (CRM)

Tema: „Važnost upravljanja ključnim klijentima (Key Account Management) i optimizacija resursa ka najprofitabilnijim klijentima“
Predavač:Dr Bryan Foss, ekspert u oblasti marketinga u finansijskim organizacijama i u oblasti upravljanja odnosima sa klijentima (CRM)

Tema: „Kako definisati globalni identitet: studija slučaja o istorijatu širenja internacionalnih predstavništava Intesa Sao Paolo“
Predavač: Danilo Guenza, Head of Coordination of International Communications, INTESA Sao Paolo

Tema: „Upravljanje korporativnim brendom nakon akvizicije – specijalni akcenat na bihejvioralnom brendingu“
Predavač: Mr Kurt Kaiser, Head of Marketing, Volksbank Group

Tema: Emocionalnim brendiranjem do većeg profita – povezivanje ljudi, brendova i biznisa“
Predavač: Paul Deals, Brand & Image Advisor, KBC Group

Tema: „Integralne marketinške komunikacije (IMC) – kreiranje, upravljanje i implementacija jedinstvene brend i marketinške strategije na regionalnom nivou“
Predavač:Mr Nataša Tomc Jovović, direktor sektora za marketing, NLB Group

Tema: „Mogu li domaće banke da odole moćnim internacionalnim brendovima finansijskih organizacija“
Predavač: Dr Predrag Mihajlović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke

Tema: „Kako fuzija marketinške i HR funkcije doprinosi celovitom upravljanju brendom“
Predavač: Dr Bor Rozman, Executive Director for Marketing & HR, Merkur Group

Tema: „Uticaj ljudskog faktora na uspešnu implementaciju CRM projekta“
Predavač: Mr Aleksandar Dejanović, član Izvršnog odbora NLB Continental banke

Tema: „Kako kreirati i upravljati pobedničkom brend strategijom“
Predavač: Milan Ristić, predsednik agencije za marketing i komunikacije ProfileSvi zainteresovani za učešće, prijave za konferenciju, kao i detaljan program konferencije mogu preuzeti sa linkova: PRIJAVA i PROGRAM.


Neophodno je popuniti sve navedene generalije u prijavi i tako popunjenu je poslati na e-mail: conference@eu-profile.com

Kotizacija za učešće na regionalnoj konferenciji je regulisana na sledeći način:

Ukoliko iz jedne kompanije u radu konferencije učestvuje:
1 – 3 osobe, visina pojedinačne kotizacije iznosi 670 evra
4 - 6 osoba, visina pojedinačne kotizacije iznosi 640 evra
7 – 10 osoba, visina pojedinačne kotizacije iznosi 610 evra
Za više od 10 osoba, visina pojedinačne kotizacije iznosi 580 evra
(na sve navedene cene dodatno se obračunava PDV, koji iznosi 18%)


ANTRFILE
Kotizacijom je obuhvaćeno:
- prisustvo na 11 vrhunskih specijalizovanih predavanja
- učešće u panel sesiji
- USB sa predavanjima i prezentacijama (studijama slučaja) predavača koji su za to dali saglasnost
- primerak knjige „CRM u finansijskim organizacijama“
- informativno – promotivni materijal konferencije
- fotografije sa konferencije na CD-u
- dva ručka
- posluženje u svim pauzama i pre početka rada konferencije
- koktel u renomiranom beogradskom klub restoranu
- sertifikat o učešću u radu konferencije

Biće nam čast da nam se pridružite na prvoj regionalnoj konferenciji posvećenoj razmatranju i unapređenju vrednosti korporativnog brenda u sektoru finansijskih usluga.Profile Ltd
Ul. Petra Lekovića 24a, 11000 Belgrade, Serbia
tel: + 381 11 3058 451 / 452
fax: + 381 11 3540 460
mob: + 381 64 870 32 04
web: www.eu-profile.comVIŠE INFORMACIJA: