Services, demand
EXPIRES: 13.01.2021.

Development of a preliminary design with a feasibility study and a design permit for the construction of the National Academy for the training of ship crew members, 53/2020

Izrada idejnog projekta sa studijom opravdanosti i projektom za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalne akademije za obuku članova posade brodova, 53/2020
SOURCE:
PUBLISHED: 15.12.2020.
Tender documentation
PUBLICATION DATE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju
Odluka o dodeli
11.02.2021.
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Javni poziv
15.12.2020.
Izrada idejnog projekta sa studijom opravdanosti i projektom za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalne akademije za obuku članova posade brodova
Izrada idejnog projekta sa studijom opravdanosti i projektom za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalne akademije za obuku članova posade brodova
15.12.2020.
31.12.2020.


Naručilac:MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
Naziv nabavke:Izrada idejnog projekta sa studijom opravdanosti i projektom za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalne akademije za obuku članova posade brodova
Referentni broj:53/2020
Procenjena vrednost:40.000.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:13.01.2021.