Works, demand
EXPIRES: 08.12.2020.

Development of a project for the execution of works, execution of works and development of a project for the construction of facilities of city stadiums in Leskovac, Zaječar and Loznica, JNOP/4-2020/IP

Izrada projekta za izvođenje radova, izvođenje radova i izrada projekta izvedenog objekta za objekte gradskih stadiona u Leskovcu, Zaječaru i Loznici, JNOP/4-2020/IP
SOURCE:
PUBLISHED: 29.10.2020.
Tender documentation
PUBLICATION DATE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli
17.12.2020.
Odluka o dodeli
17.12.2020.
Odluka o obustavi
17.12.2020.
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Javni poziv
29.10.2020.
Izrada projekta za izvođenje radova, izvođenje radova i izrada projekta izvedenog objekta za objekte gradskih stadiona u Leskovcu, Zaječaru i Loznici
1 | Izrada projekta za izvođenje radova, izvođenje radova i izrada projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona "Dubočica" u Leskovcu
29.10.2020.
12.11.2020.
19.11.2020.
2 | Izrada projekta za izvođenje radova, izvođenej radova i izrada projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona "Kraljevica" u Zaječaru
29.10.2020.
12.11.2020.
19.11.2020.
3 | Izrada projekta za izvođenje radova, izvođenej radova i izrada projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona "Lagator" u Loznici
29.10.2020.
12.11.2020.
19.11.2020.
01.12.2020.


Naručilac:KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA
Naziv nabavke:Izrada projekta za izvođenje radova, izvođenje radova i izrada projekta izvedenog objekta za objekte gradskih stadiona u Leskovcu, Zaječaru i Loznici
Referentni broj:JNOP/4-2020/IP
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Radovi
Rok za prijavu:08.12.2020.