Works, demand
EXPIRES: 21.11.2019.

Submission of works on construction of three freestanding multi-family residential buildings

Ustupanje izvođenja radova na građenju tri slobodnostojeća višeporodična stambena objekta- Objekat G na KP 540/88, Objekat Đ na KP 540/89 i Objekat E na KP 540/91 sa pripadajućim unutarblokovskim uređenjem na KP 540/90 KO Novi Sad IV, Novi Sad.- VJN 05/19
SOURCE:
PUBLISHED: 05.11.2019.
Tender documentation
PUBLICATION DATE
NOVO 05.11.2019.
NOVO 05.11.2019.
NOVO 05.11.2019.
NOVO 05.11.2019.


detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: SPV Dunav d.o.o. Novi Sad
Matični broj: 21434795
PIB: 111163677
Država: SRBIJA
Opština: NOVI SAD - GRAD
Mesto: Novi Sad
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Kategorija: ostalo
Kontakt osoba: Građevinska direkcija Srbije d.o.o.
Kontakt telefon: 011/3209 840
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije