Property subject to bankruptcy/liquidation/seizure
EXPIRES: 25.01.2019.

Sale of property of the bankruptcy debtors-objects in KO Stari grad

Prodaja imovine stečajnog dužnika-objekti na KO Stari grad
SOURCE:
Novosti
PUBLISHED: 06.12.2018.Tekst tendera/obaveštenja možete pogledati u nastavku