Search terms
Register number
TIN
Region
Number of results: 368
Bašta d.o.o. Zrenjanin, Pančevačka 27b, 23000 Zrenjanin
Delatnost: Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kucnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
Zelenilo Milošević Požarevac, Miloša Pocerca 24a, 12000 Požarevac
Delatnost: Usluge uređenja i održavanja okoline
VITREUM d.o.o. Beograd, Molerova 51, 11000 Beograd
Delatnost: Postavljanje električnih instalacija
JKP Komrad Vranje, Sime Pogačarevića 97, 17500 Vranje
Delatnost: Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Proinvest d.o.o. Čačak, Braće Stanić 35, 32000 Čačak
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
JKP Zelenilo Aranđelovac, Venac Slobode 10, 34300 Aranđelovac
Delatnost: Usluge uređenja i održavanja okoline
JKP 7.Oktobar Novi Kneževac, Karađorđeva 49, 23330 Novi Kneževac
Delatnost: Skupljanje, precišćavanje i distribucija vode