Search terms
Register number
TIN
Region
Number of results: 366
Napred a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115, 11070 Novi Beograd
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Opticus Beograd, Knez Mihailova 6, 11000 Beograd
Delatnost: Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Dahlia d.o.o. Beogra, Batajnički drum 12, 11080 Beograd
Delatnost: Proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za cišćenje i poliranje
VITREUM d.o.o. Beograd, Molerova 51, 11000 Beograd
Delatnost: Postavljanje električnih instalacija
GREEN GRASS BEOGRAD, Svetomira Đukića 13-b, 11283 Beograd
Delatnost: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
JKP Zelenilo Aranđelovac, Venac Slobode 10, 34300 Aranđelovac
Delatnost: Usluge uređenja i održavanja okoline
Licon d.o.o. Beograd, Balkanska 49/13, 11000 Beograd
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
LIRA KIKINDA, Miloševački put 34, 23300 Kikinda
Delatnost: Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja