Search terms
Register number
TIN
Region
Number of results: 4
INVEST-INŽENJERING NOVI SAD, PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 5A, 21000 Novi Sad
Delatnost: Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
Hidrozavod dtd d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 56, 21000 Novi Sad
Delatnost: Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje