Search terms
Register number
TIN
Region
Number of results: 89
STR ŽIVINASTIJA MALI IĐOŠ, Topolski put bb, 24321 Mali Iđoš
Delatnost: Prerada i konzervisanje živinskog mesa
Fortuna market d.o.o. Aranđelovac, Kneza Mihaila bb, 34000 Aranđelovac
Delatnost: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
AS-PREVOZ BAJINA BAŠTA, Svetosavska 3, 31250 Bajina Bašta
Delatnost: Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
Pekarska industrija Pančevo, Miloša Obrenovića 39, 26000 Pančevo
Delatnost: Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolaca
Selekta d.o.o. Novi Sad, Klisanski put 134, 21000 Novi Sad
Delatnost: Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce