Source: eKapija | Monday, 22.04.2019.| 15:33
Highlight an article Print out the news

Analysis of Financial Reports


Organizer: Privredna komora Srbije
24.04.2019, Belgrade
*Full text of this document is available only in Serbian. If you need it translated into English, please contact us.

24.04.2019. god

od 09.00 do 15.00 sati

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša br.12

Sala međusprat

ТЕМЕ:

· Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja

· Analiza bilansa stanja i bilansa uspeha

· Cash flow analiza (direktan i indirektan metod)

· Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja

· Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja

· Analiza neto obrtnog fonda

· DuPont analiza

· Ocena boniteta privrednog subjekta

· Analiza prelomne tačke rentabilnosti

· Primer menadžerskih izveštaja

· Praktični primeri i vežbe

PREDAVAČ: Vera Lončar ACCOUNT DOO NOVI SADSeminar je namenjen:

Ø Finansijskim direktorima, menadžerima, kontrolorima, vlasnicima privrednih društava i preduzetnicima

Ø Licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana i ostalim analitičarima

Ø Ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara: je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima

bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih

pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.

Polaznici dobijaju: materijal sa primerima i vežbama, šablon za analizu finansijskih izveštaja u excel-u,

osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 421 3300 949, 3300 946, (+381 11) 3230 949 sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Detaljnije

Prijava