Source: eKapija | Tuesday, 16.04.2019.| 14:02
Highlight an article Print out the news

EMING - Protocols and Dilemmas


Organizer: Društvo neurologa Srbije
10.05.2019, Belgrade
*Full text of this document is available only in Serbian. If you need it translated into English, please contact us.

U organizaciji Srpskog Udruženja za periferni nervni sistem, koji je deo Društva neurologa Srbije i Udruženja za kliničku neurofiziologiju Srbije, 10.05.2019. godine planirano je održavanje kursa EMNG – protokoli i dileme sa početkom u 9 časova.

Kurs će se održati u slušaonici Klinike za neurologiju.

Ovaj interaktivan kurs je, pre svega, namenjen lekarima koji se bave EMNG dijagnostikom, ali i drugim lekarima kojima ova vrsta dijagnostike zauzima značajno mesto prilikom pregleda pacijenata.

Prvi poziv "

PROGRAM "