Source: eKapija | Thursday, 14.03.2019.| 14:10
Highlight an article Print out the news

Conference Law and Internet

Organizer: RNIDS Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd

29.03.2019 , Belgrade
*Full text of this document is available only in Serbian. If you need it translated into English, please contact us.

Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuju 29. marta 2019. stručnu konferenciju "Pravo i internet". Konferencija će biti održana u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd, a počeće u 11 časova.

Konferencija će ponuditi uvid u aktuelne i važne teme koje se tiču odnosa interneta i prava, dometa i načina primene zakonskih regulativa u kontekstu globalne mreže. Reči će biti o pravnom okviru registracije internet domena, pravu interneta i rešavanju domenskih sporova, sa značajnim osvrtom na primere iz prakse. Jedna od tema Konferencije biće i zaštita ličnih podataka na internetu i promene koje nastupaju usled novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, potkrepljeno primerima iz advokatske prakse.

Dejan Đukić, rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova RNIDS-a, govoriće na temu "Pravni okvir registracije naziva domena u Srbiji".

Tema o kojoj će govoriti prof. dr Saša Gajin, Pravni fakultet Univerziteta Union, je "Zaštita podataka ličnosti", sa osvrtom na novine koje donosi novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Aktuelnu praksu u toj oblasti predstaviće advokat Dragan Milić, a tema njegovog izlaganja biće "Privatnost na internetu".

"Pravo interneta" je tema kojom će se tokom Konferencije baviti doc. dr Mario Lukinović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Reč je o izuzetno aktuelnoj oblasti koja obuhvata širok spektar pravnih odnosa.

Tema koja privlači veliku pažnju je rešavanje sporova u vezi sa registracijom naziva domena, a njome će se pozabaviti Nenad Cvjetićanin, advokat. Tokom izlaganja pod naslovom "Rešavanje sporova u vezi registracije naziva domena u Srbiji" ponudiće i niz primera rešenja ovakvih sporova u praksi.

Konferenciju će moderirati prof. dr Nebojša Šarkić.

Prijavljivanje za prisustvo Konferenciji, uz naznaku "Pravo i internet", obavlja se putem e-pošte: savetovanje@pravnifakultet.rs.