Source: eKapija | Tuesday, 12.03.2019.| 13:45
Highlight an article Print out the news

Financial management, control and risks

Organizer: Institut za ekonomiju i pravo d.o.o. Beograd

29.03.2019 , Belgrade
*Full text of this document is available only in Serbian. If you need it translated into English, please contact us.

29. mart 2019.
Edukativni centar Instituta za ekonomiju i pravo
Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Finansijsko upravljanje i kontrola:

Zakonom o budžetskom sistemu, u članu 81 je propisana zakonska obaveza implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod svih budžetskih korisnika Republike Srbije. Izveštavanje se obavlja na godišnjem nivou predajom Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola (GIFUK).

Otvaranje pregovaračkog poglavlja 32 zahteva dalje jačanje i uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i uloge interne finansijske kontrole i upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava, što je i preduslov za efektivno sprovođenje zakonskih propisa u oblasti interne finansijske kontrole.

Seminar je prvenstveno namenjen upravljačkim strukturama korisnika javnih sredstava, sa namerom da pomogne u razumevanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Metodološki okvir za sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole, razrađen je tako da rukovodioce budžetskih korisnika usmeri na ključna područja koja zahtevaju njihovo aktivno angažovanje, da im ukaže na procedure koje treba da uspostave i koje im omogućavaju da budžetskim sredstvima upravljaju zakonito, namenski, efikasno i efektivno.

Program

Materijal za savetovanje:

Prezentacije predavača,

Reklamni materijal

Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 11.000,00 (PDV uključen)
Kotizacija za pretplatnike na časopise koji koriste gratis*: 9.900,00 (PDV uključen)
U cenu je uračunato: učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.
*Jedna pretplata, jedan učesnik

Preuzmi prijavu