Source: eKapija | Wednesday, 06.03.2019.| 13:58
Highlight an article Print out the news

Training for a Professional Manager

Organizer: Privredna komora Srbije

18.03-26.03.2019 , Belgrade
*Full text of this document is available only in Serbian. If you need it translated into English, please contact us.

- 50 časova obuke -

18,19,22,23, 25,26,27. februar 2019.g.
- od 09.30 do 16.30 sati -

(Detaljna Agenda u prilogu)

Privredna komora Srbije,

Beograd, Resavska 15 sala 4

TEME:

Pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada

Administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom

Karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure

Komunikacija

PREDAVAČI: Marko Arsenijević, Aleksandra Kon, Milić Đoković,

Rade Badža, Aleksandra Lukač, Maja Stešević, Vesna Protulipac, Snežana Matejić, Jelisaveta Vilotić.


Uslovi za sticanje zvanja profesionalnog upravnika:

 • najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
 • položen ispit za profesionalnog upravnika
 • dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavlјanje poslova profesionalnog upravnika,
 • original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine
 • upis u registar koji vodi Privredna komora Srbije

 • Kotizacija: 25.000,00 dinara po učesniku (plus PDV)

  Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci


  Poslovima profesionalnog upravljanja (Čl. 51 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada) mogu se baviti privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja) angažovanjem lica koja su ispunila uslove za sticanje zvanja profesionalnog upravnika.


  Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd
  (+381 11) 3300 931, edukacija@pks.rs / denis.jukic@pks.rs/www.pks.rs


  Detaljnije

  Prijava