Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo


Main info
FULL NAME
Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo
ADDRESS
Butmirska cesta 40, 71210 Ilidža
Responsible person
Omer Kurtović, v.d. Direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Suppliers
Events
Activity description
Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvalitete poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti kontinentalnog voćarstva, duhanske proizvodnje; educiranje farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području kontinentalne klimatske regije, kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.

Ferderalni zavod za poljoprivredu Srajevo je sljedbenik Poljoprivrednog instituta–Sarajevo (UPI), čije formiranje datira od 1879.godine.U različitim organizacionim formama egzistira kao naučno stručna institucija u oblasti poljoprivrede i obavlja zadatke na području cijele BiH.