Bosna RE d.d. Sarajevo


Main info
FULL NAME
Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo
ADDRESS
Zmaja od Bosne 74, 71000 Sarajevo
Responsible person
Zlatan Filipović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Events
Activity description
Bosna RE pruža usluge reosiguranja svim društvima za osiguranje u Federaciji BiH, skoro svim društvima u Republici Srpskoj u pogledu autoodgovornosti, te dijelu društava iz Republike Srpske u ostalim vrstama osiguranja. Također pruža usluge reosiguranja društvima za osiguranje i reosiguranje iz regiona, te u manjem obimu i na svjetskom tržištu. Pri tome, Bosna RE pruža usluge reosiguranja i u neživotnom i u životnom osiguranju. Najstarija rating agencija za društava za osiguranje A.M. Best šest godina zaredom dodjeljuje Bosna RE-u visoki rating B+ Dobar sa stabilnim izgledima.

Bosna RE je ujedno jedino društvo u oblasti osiguranja na širem području koje kontinuirano sprovodi edukaciju i obuku kadra osiguravajućih društava.