Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo


Main info
FULL NAME
Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo
ADDRESS
Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
Responsible person
Snježana Soldat, ministrica april 2015
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Events
Persons
Activity description
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša je na osnovu ZAKONA o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave «Službene novine Federacije BiH», broj 8/06 /24.02.2006./ prestalo da postoji. Formirano je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao jedno i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao drugo ministarstvo.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike zaštite okoliša; standarde kvaliteta zraka, vode i zemlje; ekološko praćenje i kontrolu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike razvoja turizma i ugostiteljstva; praćenje turističkih tokova na domaćim i stranim tržištima; usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru cjelovitog gospodarskog sustava i druge poslove utvrđene zakonom.

News