Delegacija Evropske unije u BiH Sarajevo- EU Delegation BiH Sarajevo


Main info
FULL NAME
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini Sarajevo-Delegation of the European Union to BiH Sarajevo
ADDRESS
Skenderija 3a
, 71000 Sarajevo
Responsible person
Lars-Gunar Vigemark (od aprila 2015)
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Events
Persons
Philanthropy
Activity description
Delegacija Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu, je uspostavljena 10. jula 1996. godine nakon potpisivanja Dejtonskog/Pariškog mirovnog sporazuma. Ova Delegacija igra ključnu ulogu u provedbi vanjske pomoći za Bosnu i Hercegovinu jer je na početku to bila prva “decentralizovana” Delegacija. Od 1998. godine, upravlja projektima direktno od početka do kraja u ime Vlade Bosne i Hercegovine, i u bliskom kontaktu sa Evropskim uredom za pomoć i saradnju. Do 2001. godine, više od 2.2. milijardi eura je namjenjeno za pomoć Bosni i Hercegovini.

News